Till startsidan Hörnbild

Bilagor till ansökan

Är du gift eller sammanboende skall bådas uppgifter anges i ansökan. Samtliga uppgifter  skall styrkas.

De handlingar nedan, som gäller dig/er, skall bifogas ansökan:

Inkomster

 • Lönespecifikation
 • Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension
 • Sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Beslut om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållsstöd
 • Barnpension
 • Vårdbidrag
 • Handikappersättning
 • Eventuell annan inkomst

Utgifter

 • Hyresspecifikation/boendekostnad
 • Vid ägande av bostadsrätt/egen fastighet bifoga aktuellt taxeringsvärde och avisering på lån
 • Barnomsorg/hemtjänst/underhåll
 • A-kasse-/fackavgift
 • CSN-lån och årsbesked

Övrigt    

 • Personbevis nr 197 ”Utdrag ur folkbokföringsuppgifter”
 • Årsbesked/aktuell översikt från bank/banker inkl. fondsparande och andra värdepapper
 • Senaste inkomstdeklaration inklusive specifikation och preliminär skatteuträkning. (Om du inte har dem kvar kan du ringa till Skatteverket, tel. 0771-567 567, och beställa samtliga kontrolluppgifter.)
 • Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag.
 • Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap

 

Ansökan som är ofullständigt ifylld eller saknar begärda bilagor handläggs inte.

Avslagsbeslut meddelas inte.

Ansökan och bilagor återlämnas inte.

Hörnbild Hörnbild
Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm.