Till startsidan Hörnbild

Historik

Föreningen FVO är en ideell förening, som grundades år 1889 i Stockholm. Vid grundandet och fram till år 1981 var namnet Föreningen för Välgörenhetens Ordnande.

I slutet av 1800-talet bedrev fattigvården, olika stiftelser och enskilda personer välgörenhet oorganiserat och oberoende av varandra. Föreningens målsättning var att "oberoende av religiösa och politiska meningsskiljaktigheter, inom huvudstaden verka för ett ordnat samarbete mellan enskilda välgörande personer, enskilda välgörande stiftelser eller föreningar och den offentliga fattigvården"

I och med tillkomsten av Föreningen FVO skapades en central byrå som kunde lämna upplysningar till både allmänhet och sökande om möjligheterna till ekonomisk hjälp. På så sätt samordnades hjälpverksamheten i Stockholm.

Starten blev blygsam men genom gåvor och testamentsförordnanden ökades kapitalet successivt ända fram till 1940-talet. Avkastningen av kapitalet användes till att ge bidrag till behövande - i första hand hjälp till självhjälp.

Fortfarande ger föreningen tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen funktionshindrade, långtidssjuka och ålderspensionärer. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att själv tillgodose barnens behov.

Föreningen FVO verkar också som utredare åt ett flertal stiftelser och sköter ofta även deras utbetalningar och/eller annan administration.

Hörnbild Hörnbild
Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm