Till startsidan Hörnbild

Information till behövande

Målgrupp

 • Målgruppen är i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.
 • Endast enskilda personer kan söka bidrag.
 • Sökanden måste ha första- eller andrahandsbostad.

Bidrag ges inte till

 • Friska personer utan barn
 • Personer som har inkomst under sin försörjningsstödsnorm

Ansökan

 • Endast ansökningar på fastställd blankett tas upp för handläggning.
 • Sammanboende eller gifta personer ska lämna en gemensam ansökan.
 • Alla ifrågakommande bidrag från socialförsäkringarna skall vara sökta och skriftligt beslutade före ansökan till FVO.
 • Samtliga för mig aktuella frågor på blanketten skall vara besvarade.
 • Ansökan kan inte behandlas om den är ofullständigt ifylld eller om handlingar saknas.
 • Det ska förflyta minst 13 månader mellan ansökningstillfällena.
 • Meddelande om avslag skickas inte ut.
 • Ansökan och bilagor återlämnas inte.

Att tänka på inför kontakt med oss

 • Glöm inte att bifoga samtliga handlingar. Se informationen ”Bilagor till ansökan”, som följer med ansökningsblanketten.
 • Du som uppfyller villkoren för flera stiftelser skall skicka in endast en ansökan. Du behöver inte ange stiftelsens namn.
Hörnbild Hörnbild
Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm