Loading...

Kontakt

Telefontid 

FVO:s telefontid är vanligtvis tisdagar och torsdagar
kl. 10.00-12.00 på 08 411 33 31

Telefontiden är inställd

 • torsdagarna 11, 18 samt 25 april
 • tisdag 30 april
 • tisdag 7 samt torsdag 9 maj

Frågor om FVO:s verksamhet

info@foreningenfvo.se

Vivian Westman, tf verksamhetschef
vivian.westman@foreningenfvo.se

Magnus Bodin, utvecklingsstrateg
magnus.bodin@foreningenfvo.se

Ingrid Hammarberg, marknadsansvarig
ingrid.hammarberg@foreningenfvo.se

Frågor till FVO:s styrelse skickas till styrelsen@foreningenfvo.se
Birgitta Fernström Gunneflo, ordförande ordforande@foreningenfvo.se

Post- och bankgiro

Postgiro: 22 20-2
Bankgiro: 5591-0509

Adress

Föreningen FVO
Tryckerigatan 8
111 28 STOCKHOLM

 • Vi kan endast ta emot besök efter överenskommelse.
 • Ansökan kan inte lämnas in utan måste postas.

Svar på vanliga frågor 

Det går bra att ansöka hos oss på FVO under hela året och vi har vi särskilda telefontider för att hjälpa till. När vi inte är på plats hoppas vi att du hittar svaret på din fråga här.

När får jag svar?
 • Att behandla din ansökan tar vanligtvis en till två månader. För mer omfattande ansökningar, ofta för tandvård, kan det dröja upp till sex månader. När du ansöker digitalt får du en bekräftelse till din mejl på att ansökan kommit in och ett mejl då beslut fattats.
Har min ansökan kommit in?
 • Av säkerhetsskäl kan vi aldrig svara på frågor, varken på telefon eller mejl, om en ansökan kommit in och inte heller om den beviljats eller fått avslag.
  Med säkerhetsskäl menar vi att vi inte med säkerhet vet att det är personen som skickat in ansökan som frågar. Vi hanterar dessutom många ansökningar med skyddade personuppgifter och kan därför aldrig svara på frågor om en ansökan.
 • Om du söker digitalt får du alltid en bekräftelse till din mejl att ansökan kommit in. Du får också veta om du beviljats medel eller fått avslag.
Kan jag komplettera min ansökan?
 • Din ansökan måste vara helt klar innan du skickar in, det går inte att komplettera i efterhand. Gå gärna in och titta på blanketten för att se vilka uppgifter och bilagor vi behöver innan du fyller i.
 • Om du väntar på någon bilaga så avvakta med att skicka in tills du har allt tillgängligt.
 • Om du kommer på att du missat en bilaga får du göra om hela ansökan. Skriv i din nya ansökan att du gör en ny i rutan ”Eventuella kommentarer angående bilagor”.
Jag behöver hjälp direkt
 • Vi på FVO kan inte erbjuda akuthjälp. Har du akuta behov ska du vända dig till socialtjänsten inom din kommun.