Loading...

Till dig som söker stöd

Vi stöttar dig om du hamnat i en tillfälligt ekonomiskt svår situation. Du kan få guidning  i vilket stöd du kan få från samhället. Vi  hjälper också gärna till med  hur ansökan ska fyllas i.

Under året hanterar vi ansökningar löpande och fördelar medel från flera olika stiftelser. Om du uppfyller det som krävs och din ansökan är fullständig så väljer utredaren den stiftelse som passar bäst för dina behov.

Ansök här digitalt

 

Ansök om stöd men ring oss gärna först

 • Ta din tid när du ska ansöka om ekonomiskt stöd. Läs igenom hela ansökan och se vilka uppgifter och bilagor du behöver. Behöver du hjälp? Hör av dig!
 • Vi kan bara behandla din ansökan om alla uppgifter finns med. Det går inte att komplettera i efterhand så påbörja inte din ansökan förrän du har alla bilagor hemma.
 • Från den 15 april godtar vi bara deklarationer för år 2022.
 • Vanligtvis har vi telefontid tisdagar och torsdagar på 08-411 33 31. Vi kan resonera om din situation och guidar dig gärna när du ska fylla i din ansökan.

Digital ansökan

Välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas. Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag. Vi guidar dig gärna!

 • Avvakta med att fylla i ansökan tills du har alla bilagor och de uppgifter du behöver. Förbered dig gärna genom att gå in och titta på ansökan
 • På den här länken får du hjälp med vilka bilagor du ska skicka in
 • Fyll i alla rutor. Bildas det en röd kant runt en ruta saknas något eller så är den felaktigt ifylld
 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 15 april godtar vi bara deklarationer som avser år 2022.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.

Ansök här digitalt

 

 • Ett tips är att först titta igenom hela filmen och sedan se den igen steg för steg.
 • Blir du störd av musiken så stäng av ljudet, filmen innehåller inget tal.

_________________________________________________________________________________________

Ansökan på papper

Om du har möjlighet så välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas. Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag. Vi guidar dig gärna!

När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

Observera att du inte kan komplettera din ansökan i efterhand. Avvakta med att ansöka tills du har  alla bilagor och de uppgifter du behöver

 • På den här länken får du hjälp med vilka bilagor du ska skicka in
 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 15 april godtar vi bara deklarationer som avser år 2022.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.

Här kan du hämta ansökan som ifyllbar worddokument
Här kan du hämta ansökan som pdf

Vem kan söka ett ekonomiskt bidrag?
 • Du har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd.
 • Du har ett stadigvarande boende.
 • Du är ekonomiskt behövande. Med det menas :

Som ensamstående person kan du ha en årsinkomst upp till 193 200 kr. Är ni fler personer under samma tak, vuxna som barn, läggs 48 300 kronor på per person.
Det betyder att

 • En ensamstående person med ett barn kan ha en årsinkomst upp till 241 500 (193 200 kr + 48 300 kr)
 • En person som är gift eller sammanboende kan ha en årsinkomst upp till 241 500 kr (193 200 kr + 48 300 kr )
 • En familj med fyra personer, dvs en person med make och två barn, kan ha en årsinkomst upp till 338 100 (193 200 kr + 3 x 48 300 kr )

Nytt från juli 2022 är att vid tillämpning av schablonregeln ska inkomst samt förmögenhet jämföras med prisbasbeloppet det år som inkomsterna i beskattningsbeslutet avser.

Om din förvärvsinkomst överstiger  gränsvärdena gör vi en fullständig bedömning av ekonomin för att bilda oss uppfattningen av behovet och om vi kan stötta.
Det kan exempelvis vara att en oväntad sjukskrivning påverkat hela ekonomin och föranlett att ett behov har uppstått.
Utöver inkomst, tittar vi på hushållsgemenskap. Det betyder att vi tar hänsyn till alla som bor i hushållet.

Om du har försörjningsstöd måste du stämma av med din handläggare på socialen först. Ni använder då FVO:s underlag som du sedan skickar med din ansökan – klicka och se punkt 7 här.

Vad kan man söka till?

Du kan söka till sådana ändamål som stat och kommun inte kan hjälpa till med. Här kommer exempel på vad du kan söka till:

 • Tandvård
 • Glasögon
 • Rekreation
 • Hushållsutrustning
 • Fritidsaktiviteter
 • Tillfällig ekonomisk förstärkning
 • Övriga behov

Om du har försörjningsstöd måste du stämma av med din handläggare på socialen först. Ni använder då FVO:s underlag som du sedan skickar med din ansökan – klicka och se punkt 7 här.

Ansökningstid för digital och pappersansökan

Tiden från det att din ansökan kommer in tills du får beslut kan vara mellan en och sex månader. Om du blivit beviljad så sätts medlen in på det konto du har angivit. Har du blivit beviljad medel till en mer omfattande tandvård skickas brev till dig.

Bra att veta: Av säkerhetsskäl kan vi aldrig svara på frågor, varken på telefon eller mejl, om en ansökan kommit in och inte heller om den beviljats eller fått avslag. Med säkerhetsskäl menar vi att vi inte med säkerhet vet att det är personen som skickat in ansökan som frågar. Vi hanterar dessutom många ansökningar med skyddade personuppgifter och kan därför aldrig svara på frågor om en ansökan.

Varför vi behöver så många uppgifter 

Anledningen till de uppgifter vi begär är dels att de kriterier som Skatteverket satt upp ska uppfyllas, och dels att de olika stiftelserna har olika ändamål. Det kan innebära att den som söker måste bo inom ett särskilt geografiskt område eller att medlen bara riktar sig till kvinnor, barn eller äldre. Några stiftelser beviljar bidrag till vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att du uppger alla yrken du haft genom hela livet. Andra stiftelser vänder sig till personer beroende på utbildning – missa inte att fylla i det som gäller dig.
Gemensamt för stiftelserna är att alla medel som fördelas via FVO är till behövande.

Om du har försörjningsstöd ska du bifoga FVO:s intyg. Både du och din handläggare ska skriva på. Du hittar det på sidan om bilagor.

Om du får avslag

Vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är ofullständig, att någon av bilagorna som vi efterfrågar saknas eller att blanketten inte är helt ifylld. En annan vanlig anledning är att dina inkomster är högre än de gränsvärden som Skatteverket satt för att definieras som ekonomiskt behövande.

Vi ger inte bidrag till skulder eller tandvård som inte är nödvändig. Under sidan Samhällets stöd kan du se var du kan vända dig i de fallen.