VÄLKOMMEN

Föreningen FVO bedriver hjälp och rådgivningsverksamhet till ekonomiskt behövande privatpersoner.

 

Föreningen FVO är en ideell förening som ger råd och hjälp till personer som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Vi hjälper med guidning i det offentliga stödsystemet för att hjälpa den långsiktiga levnadssituationen, men kan även bidra med ett tillfälligt ekonomiskt bidrag. Som en del av vårt ändamål samarbetar vi med ett antal olika stiftelser och organisationer med liknande ändamål som oss.   

 

Vi försöker hjälpa dig med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, barnfamiljer, långtidssjuka och ålderspensionärer.

 

Du kan söka fondmedel till exempelvis barns aktiviteter eller andra behov, tandvård, glasögon, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter. Läs mera här