Välkommen

Har du hamnat i en livssituation där du har svårt att få pengarna att räcka till?

Föreningen FVO förmedlar stiftelsebidrag till ekonomiskt behövande privatpersoner.

Föreningen FVO är en ideell förening som förmedlar bidrag till personer med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Du kan söka fondmedel exempelvis till tandvård, glasögon, barnens behov, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter.  I vissa fall kan du p.g.a. hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa. 

Läs mera här