Loading...
Image

Hej, välkommen till oss

Här kan du söka stöd för dig själv, aktivitetsbidrag
åt en organisation eller få mer
information om
ni vill samverka med oss på FVO.

Image placeholder
Sökande privatperson

Till dig som söker stöd

Är du i en tillfällig ekonomisk utsatt situation?
Vi kan ge dig råd och kanske även
ekonomisk stöttning.

Här kan du söka stöd
Image placeholder
Sökande organisation

Vi stödjer gärna bra aktiviteter

Kontakta oss, vi kan ha möjlighet att ge stöd till aktiviteter riktade till barn,unga eller vuxna ekonomiskt behövande.

Sök aktivitetsstöd till din organisation
Image placeholder
Stiftelser, bidragsgivare

Vi har en effektiv bidragshantering 

Genom en effektiv process håller vi kostnaderna
nere och kan ge fler stöd.

Vill din stiftelse samverka?

Krönika

Det gör mig glad att vi kan ge så många en upplevelsedag

Ansökningarna har strömmat in. Att så många skulle vara intresserade av en sommardag med aktiviteter i Stockholm kom kanske inte som en jättestor överraskning. Men det är ändå otroligt glädjande att konstatera hur många vi har möjlighet att förgylla en sommardag för.

Det ingår i mitt uppdrag att testa nya sätt och utveckla olika metoder för att nå fler som behöver stöd. Det är spännande. Jag funderar alltid på hur vi på FVO ska kunna ge fler en positiv livsupplevelse och kunna hjälpa så många som möjligt.

Att ge bort en upplevelsedag i Sommarstockholm

Jag minns inte vem som kom på idén men när den väl var formulerad blev det en självklarhet. Både det gensvar vi fått och alla som har tagit del av inlägg om FVO:s Upplevelsepaket på sociala medier är en bekräftelse på att vårt initiativ träffat rätt. Det gör också de berättelser vi får i ansökningarna. Det handlar om barn som längtat efter att få gå på Gröna Lund en gång eller föräldrar som aldrig kunnat ge barnen något extra på sommarloven.

Fler organisationer ser barnen

Behovet är stort. Det är kostsamt med en dag i en nöjespark. En utgift som troligtvis inte prioriteras när du lever på små marginaler. En upplevelse som däremot många av skolkamraterna har med sig efter ett långt sommarlov och som räknas som en självklarhet för många barn.

Vi vill att alla barn ska få samma förutsättningar. Vi vill därför bidra till att flera barn får med sig en positiv upplevelse tillsammans med vuxna i deras närhet. Vi ser att fler organisationer på olika sätt ger barn som lever i en utsatt ekonomisk situation möjlighet till sommarminnen. Det känns gott att vara fler som ser och ger stöd.

Stort tack för allt stöd

Med hjälp av vår samarbetsorganisation Kungliga sällskapet Pro patria och tack vare fina samarbeten med Gröna Lund, Skansen, Junibacken och Liljevalchs, kan vi ge minst 200 barn, deras vuxna och andra som lever på små marginaler en dag i Sommarstockholm. Det känns helt fantastiskt härligt.

Nu vill jag ännu mer, vill du?

Efter att ha sett gensvaret, den stora mängd ansökningar som inkommit samt förfrågningar om det även går att ansöka till andra nöjesparker har en gnista väckts i mig. Vår utmaning till nästa sommar blir att få med fler finansiärer och knyta samarbeten med aktivitetsparker på andra platser i Sverige.

Vill du bidra till att barn som vanligtvis inte har möjlighet att besöka Liseberg eller Furuviksparken, får göra det nästa sommar. Kontakta mig så kan vi skapa ett samarbete och uppfylla den önskan för fler barn nästa sommar!

Läs hela inlägget Image placeholder
Linn Eriksson, verksamhetschef FVO

Krönika

Så betalar du rätt pris hos tandläkaren

Jag hade ingen aning om att Sverige har fri prissättning av tandvård. Jag tillhörde skaran godtrogna medborgare som trodde att tandläkaren vill ens bästa, hjälper till med tandproblem och tar det pris det kostar för tjänsten.

Den bilden har jag tyvärr fått revidera sedan jag började jobba på FVO, då jag fått en bredare kunskap kring hur vårt nuvarande tandvårdssystem är uppbyggt och fungerar.

Jag har lärt mig att det finns referenspriser på tandvård som är beslutade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna är främst framtagna för att kunna beräkna hur stor del staten betalar inom högkostnadsskyddet för en tandvårdsbehandling, men de fungerar lika bra till att jämföra olika tandläkares prissättning. Sverige har nämligen fri prissättning av tandvård.

En fri prissättning innebär att varje tandläkare och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför. Ja, du läste rätt! Ansvaret ligger hos dig och mig som patient att jämföra olika tandläkare med referenspriserna.

Det är väl inte konstigare än att jämföra priser på andra tjänster?

Anledningen till min upprördhet är det flertalet skräckexempel på tandvårdofferter vi mött här på FVO. I ansökan om stöd ser vi att personen förväntats betala oerhört mycket mer än vad motsvarande behandling kostar hos en annan tandläkare. I den värsta offerten jag har sett fanns en differens på 108 180 kr emellan referenspriset och de pris som tandläkaren angivit i sin offert. Det offererande priset för kunden uppgick till 136 500 kr i stället för 28 321 kr som det slutliga priset skulle varit om tandläkaren följt referenspriserna.

Systemet med fri prissättning av tandvård är idioti

Att sköta sina tänder är helt avgörande för hälsan. Genom våra sökande ser vi konsekvenserna av den fria prissättningen. Den möjliggör för oseriösa aktörer att sko sig på dem som saknar kunskap hur tandvårdssystemet är uppbyggt. Dessutom skrämmer priserna bort många av de som bäst behöver behandlingarna.

Här kommer våra tips för att betala rätt pris

Så här får du mer kunskap om just din behandlare och undviker att bli lurad.

  1. Gör ett besök hos tandpriskollen.se där kan du söka på olika typer av undersökningar och behandlingar. Du får då upp vad referenspriset är och vad respektive tandläkare på din ort tar för den behandlingen.
  2. Utvärdera tandvårdsmottagningen, välj efter prissättning och trovärdighet. Ofta kan det vara så att tandläkare med specialistkompetens har en högre prissättning än referenspriset och då måste du väga in det i din bedömning.
  3. Be alltid om ett kostnadsförslag. Ett kostnadsförslag ger dig en fullständig bild av kostnaderna för varje behandling. Av förslaget så framgår referenspris, tandläkarens pris och hur mycket du får i ersättning genom högkostnadsskyddet.

Ny tandvårdsutredning är på gång

Mitt hopp står nu till tandvårdsutredningen, ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för mer jämlik tandhälsa” Utredningen är under arbete och förhoppningsvis blir effekten ett förbättrat tandvårdssystem där oseriösa aktörer elimineras och att vi äntligen får en jämlik tandhälsa.

Läs hela inlägget Image placeholder
Linn Eriksson, verksamhetschef FVO

Krönika

Jag tänker att ingen mamma vill stå utan bostad

Tanken var att min krönika skulle handla om tandvården i Sverige och vilka konsekvenser den fria prissättningen kan få för den enskilda individen. Men så läser jag en artikel i Svenska Dagbladet som väcker både känslor och tankar: ”Varje vecka vräks elva barn i Sverige”.

I artikeln framgår det att 572 barn blev utan bostad under 2021 enligt Kronofogden. Det är den högsta siffran på ett decennium. Det framgår också att skulden som ofta föranlett avhysning är en mindre hyresskuld, där medianvärdet är 15 241 kr. Drygt fyra av tio barn som berördes av vräkningen bodde helt eller delvis hos sin ensamstående mamma.

Hur är det ens möjligt att elva barn, varje vecka, blir utan bostad i Sverige år 2022?! Stämmer det att vi har 572 barn som varje år får flytta ut på gatan utan möjlighet till ett tryggt hem? Och, vad innebär det i realiteten att dessa barn blir utan bostad. Det är frågor som mal i mitt huvud samtidigt som min förhoppning verkligen är att dessa barn inte befinner sig på gatan utan tak över huvudet.

Jag kan inte föreställa mig hur otroligt traumatiskt det måste vara för en familj att behöva lämna sitt hem. Ett trauma som drabbar både vuxen och barn, ett trauma som förmodligen kommer påverka måendet under en väldigt lång tid.

Något måste ha gått väldigt fel i vårt samhälle. Det välfärdssystem och yttersta skyddsnät som vi i Sverige alltid varit så stolta över verkar inte fungera på ett helt tillfredställande sätt. Kan det vara så enkelt  – och förfärligt – att varje berörd myndighet gör allt rätt enligt regelverket men missar människan bakom ärendet. En mamma av kött och blod?

Jag har förstått att de som arbetar på de ansvariga myndigheterna har höga krav på sig. Pressen ligger på handläggaren att göra korrekta bedömningar och jobba effektivt. Skattemedel ska hanteras sparsamt. Att fusk och utnyttjande av vårt välfärdssystem också förekommer underlättar inte. Samtidigt granskas allt av media och allmänhet. Hur ska då myndighetsutövaren hinna med att se människan bakom bidragstagaren? Kanske ingår det inte heller i uppdraget att som handläggare ta sig tid och fundera kring vad kärnan till problemet hos den person som söker stöd är, och varför bidragstagaren har hamnat där hen gjort, för att sedan jobba med en långsiktig lösning och hjälp.

Att inte se till var och en som behöver samhällets stöd tror jag är en stor orsak till att vi kan läsa att elva barn blir utan bostad varje vecka, på grund av en skuld på 15 241 kr. Jag tänker att ingen mamma vill stå utan bostad med sina barn. Ingen mamma försätter sig i den situationen om det inte finns skäl bakom.

Läs hela inlägget Image placeholder
Linn Eriksson, verksamhetschef FVO

Krönika

Jag är en helt vanlig civilekonom med ett stort hjärta

Det var en kall dag i februari som en kollega kom till mig och sa:

”Jag tror att många är nyfikna på hur du som person ser på våra frågor. Vad tror du om att skapa en återkommande krönika till vår hemsida?!”

Det är med skräckblandad förtjusning som jag tar mig ann denna uppgift, jag försöker tänka lite som Pippi Långstrump. En krönika.

”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag helt säkert”.

Så, hur börjar jag med en sådan uppgift? Jag startar så klart med att googla, hur skriver man en krönika? Det går snabbt att hitta ett informationsblad med vad en krönika är och hur en sådan bäst ska skrivas. I materialet som är från Skolverket så står det inledningsvis: 

Krönikan är en kortare typ av tidningstext där en krönikör för fram sina egna åsikter och tankar i ett dagsaktuellt ämne. Det stora tidningarna och tidskrifterna publicerar flera krönikor inom olika ämnen, till exempel sport, nöje, film och vetenskap. De som skriver är ofta journalister men även författare, forskare, kändisar och samhällsdebattörer.

Där pausar jag.

Jag är varken författare, forskare, kändis eller samhällsdebattör och jag tänker inte heller skriva om sport, nöje, film eller vetenskap…

Jag är en helt vanlig civilekonom med ett stort hjärta som har fått möjlighet att ansvara för FVO och jag tycker att det mesta som är nytt, är roligt. Det är därför jag, i ett antal krönikor framöver, ska dela med mig om mina tankar och åsikter i vad jag ser som aktuella frågor.

Med den introduktionen så hoppas jag även på lite överseende. Detta kommer inte vara en perfekt krönika. Det kommer inte heller vara perfekta tankar. Det kommer inte heller handla om de ”vanliga” ämnena en krönika behandlar. Det kommer däremot handla om frågor och reflektioner som jag stöter på och ibland fastnar i. Frågor som jag tycker är viktiga att reflektera kring. Nästa krönika kommer handla om tandvård och mina tankar och farhågor kring varför vi har fri prissättning av tandvård i Sverige?!

Min förhoppning är att med denna icke perfekta krönika lyckas väcka en tanke hos dig som i sin tur kan leda till någon typ av förändring eller förbättring. Men om jag inte lyckas med det, så hoppas jag på att jag lyckats ge dig ett litet leende

Läs hela inlägget Image placeholder
Linn Eriksson, verksamhetschef FVO
Aktuellt
Seniorer surfar kommer tillbaka

Här på FVO planerar vi för höstens aktiviteter. Redan nu kan vi berätta att Seniorer surfar kommer tillbaka.

Tanken är att du som senior deltar i en kurs hos FVO för att lära dig mer om digitala verktyg. Syftet är att minska utanförskap för äldre i det digitala samhället som byggts upp.

Anmälningstiden startar i mitten av augusti. Håll utkik och tipsa gärna vidare.

Överst på sidan
Att söka ekonomiskt stöd under sommaren

Det går bra att ansöka även under sommarmånaderna. Ansökningstiden är mellan en och sex månader som vanligt.

Har du frågor om en inskickad ansökan kan svaret finns här.

Missa inte att din ansökan måste vara helt klar innan du skickar in, det går inte att komplettera i efterhand. Gå gärna in och titta på blanketten för att se vilka uppgifter och bilagor vi behöver.

Här kan du söka stöd
Våra telefontider

Telefontiden är nu stängd. Våra utredare är tillbaka för telefontid den 18 augusti.
Därefter är telefontiden vanligtvis tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00 på telefonnummer 08-411 33 31

Under Kontakt hittar du vanliga frågor och svar. Se om du hittar svaret på din fråga där.

Till FVO:s kontaktsida
Upplevelsepaketen

Ansökningarna strömmade in till våra Upplevelsepaket. Vi beviljade så många vi kunde och hoppas nu på fina sommarminnen från Gröna Lund, Skansen, Liljevalchs och Junibacken.
Vår utmaning till nästa sommar blir att få med fler finansiärer och knyta samarbeten med aktivitetsparker på andra platser i Sverige.

Vill du bidra till att barn som vanligtvis inte har möjlighet att besöka Liseberg, Furuviksparken eller annan aktivitetspark får göra det nästa sommar? Läs gärna Linns krönika och hör av dig så pratar vi ihop oss.

Vi vill mer nästa år

Vi önskar dig en fin sommar

En sommar kan vara så mycket. Bad, naturupplevelser, stadsvandringar eller varför inte en picknick i en mysig park? Stanna upp och fundera över var du mår bäst och vad du vill göra.

Att plånboken styr är svårt att göra något åt på kort sikt. Här i Stockholm finns en hel del aktiviteter som inte kostar, bland annat har flera museer fritt inträde. Ett tips är att kontakta din kommuns turistinformation och höra vad som erbjuds under sommaren.

Vi önskar att du får en fin, innehållsrik och glad sommar!

 

Överst på sidan

Image placeholder

Föreningen FVO i siffror

Image placeholder
+

Ansökningar hanteras varje år

Image placeholder
år

Har föreningen agerat

Image placeholder
%

Av ansökningarna beviljades

Image placeholder
%

Av ansökningarna var digitala