Loading...

Bor du i Karlskrona?

En av de stiftelser vi samverkar med vänder sig personer som lever på marginalen i Karlskrona, i första hand till kvinnor fyllda 60 år. Den som beviljas får sina medel på senhösten.

Om du är ekonomiskt behövande så sök gärna. Vi samverkar med många stiftelser – alla med olika ändamål för till vad och vem stiftelsens medel ska gå.