Loading...

Tillsammans kan vi göra många glada

Med din hjälp kan vi ge fler ett Upplevelsepaket

FVO:s Upplevelsepaket är ett enkelt sätt att toppa upp

2023 erbjöd vi på FVO tre Upplevelsepaket: Sommarpaket, Dator och mobilpaket samt ett Vinterpaket. Vi vet att det som är en vanlig aktivitet får många kan betyda extra mycket för den som inte har råd. Vi har förstått att Upplevelsepaketen gör skillnad, det är alltid fler som söker än vad vi kan ge.

Under sommaren fick över 500 barn och deras vuxna presentkort till en dag på en nöjespark eller till att gå på bio. Med syfte att minska det digitala utanförskapet fick 62 familjer välja på en Dator eller en mobil under hösten. Med hjälp av bland andra Kungliga sällskapet Pro Patria har 257 familjer fått ett Vinterpaket. Vinterpaketet består av två presentkort värda 1000 kr var samt bio- och menybiljetter.

Vill du bidra till att fler ska få ett Upplevelsepaket får du gärna kontakta någon av oss eller helt enkelt sätta in ditt bidrag på vårt bankgiro: 5591-0509

Hur det konkret går till

Inför respektive ansökningsperiod lägger vi ut information på hemsidan. När den är slut bedömer vi hjälpbehovet och beviljar eller ger avslag på ansökningarna.

Hör av dig så diskuterar vi

Om du har idéer på hur vi kan nå fler så träffas vi gärna.
Hör av dig till Ingrid Hammarberg, ingrid.hammarberg@foreningenfvo.se

 

Tillbakablick: Så här blev det 2023

Inom FVO:s Sommarpaket skapade vi sju olika val: Det var en dag på Gröna Lund, Skansen, Kolmården, Furuvik, Skara Sommarland eller Astrid Lindgrens värld. Det fanns också möjlighet att välja bio- och menybiljetter till Filmstaden.

  • Totalt beviljades 240 familjer en sommarupplevelse, varav 286 vuxna och 510 barn

Vid skolstart komponerades FVO:s Mobil- och datorpaket tillsammans med Elgiganten. Den som sökte fick välja mellan en laptop och en smart telefon.

  • Efter utredning och genomgång av behov beviljades 62 familjer ett paket, varav 41 hade valt en laptop och 21 hade valt en telefon.

I december fick de som beviljats FVO:s Vinterpaket, det består av presentkort från Stadium och ICA samt bio- och menybiljetter till Filmstaden.

  • Tack vare extra bidrag från Kungliga sällskapet Pro Patria, Alcur fonder samt Atle kunde 257 hushåll, varav 203 barnfamiljer, få ett paket.

Vi främjar vårt ändamål genom att dela ut merparten av våra medel i bidrag

Föreningen finansieras genom intäkter från avkastning på eget kapital, omkostnadsbidrag samt gåvor från andra organisationer.

83 procent av de medel som FVO fogade över fördelades år 2022 till privatpersoner, 17 procent gick till övrig verksamhet och administration. ​Runt 10 000 ansökningar hanteras varje år – under 2022 delades 34 miljoner ut.

Verksamheten består utöver medelsfördelning av rådgivning och samverkan med andra organisationer

FVO:s utredare ger guidning i det offentliga stödsystemet och stöd hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Föreningens grundtes är hjälp till självhjälp och ett ekonomiskt bidrag ska vara ett komplement till det bistånd som styrs inom socialförsäkringssystemet.

Föreningen grundades 1889 i Stockholm. Redan vid starten var syftet en modern tolkning av välgörenhet med fokus på hållbar utveckling: Balans mellan socialt och ekonomiskt stöd och en tydlig ansvarsuppdelning mellan stat/kommun och civilsamhälle.

Personal och styrelse

FVO ser det som största vikt att ha kvalificerad personal, med rätt utbildning och bakgrund, som säkerställer att verksamheten bedrivs på en professionellt hög nivå.
Utöver tf verksamhetschef Vivian Westman är utredare, en strateg, en marknadsansvarig och en projektledare anställda på föreningen.

Inom styrelsen finns idag kompetens bland annat inom kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning, affärskunskap och stiftelsejuridik, sociala system och civilsamhälle.

En transparent rapportering

Verksamheten redovisas genom årsredovisningen samt på årsmöte.
Kontakta tf verksamhetschef Vivian Westman för ytterligare information.