Bilagor

Varför behöver jag skicka med så många bilagor till min ansökan? Räcker det inte med ansökningsblanketten?

Du behöver verifiera dina uppgifter i ansökan med bilagor. Bilagorna behöver vi som underlag till din ansökan om du beviljas ett bidrag. Får du ett avslag makuleras bilagorna direkt. 

 

Jag är gift/sambo, vilka handlingar behöver jag bifoga min ansökan?

Du behöver skicka in alla handlingar för både dig och din make/maka/sambo. Utan dem kan vi inte handlägga din ansökan.

 

Vilket personbevis måste jag bifoga min ansökan?

Du måste skicka med ett familjebevis. Det går att beställa via Skatteverkets hemsida.

 

Mitt/mina vuxna barn delar bostad med mig, vilka handlingar behöver jag bifoga min ansökan?

Du behöver skicka in ditt vuxna barns deklaration och årsbesked konto, även om ditt barn aldrig har arbetat. Utan dem kan vi inte handlägga din ansökan.

 

Jag har sökt bostadsbidrag, men inte fått ett beslut, kan jag skicka min ansökan till FVO?

Nej, du ska vänta tills du får ett beslut på den ersättning du har ansökt om. Därefter skickar du med beslutet till FVO med din ansökan till FVO.

 

Vad menas med registerutdrag om ställföreträdare?

Ett registerutdrag är ett skriftligt intyg/beslut att du har tilldelats God man eller Förvaltare.