Fylla i ansökan

Måste man fylla i alla rutor på ansökan?

Ja, du måste fylla i uppgifter i alla rutor på ansökningsblanketten. 

 

Måste man fylla i rutan arbete?

Om du arbetar idag eller har arbetat tidigare i ditt liv vill vi att du anger ditt yrke, det ökar dina möjligheter då vissa stiftelser beviljar bidrag till vissa yrkeskategorier.

 

Måste jag använda BankID när jag skickar in ansökan?

Nej, du behöver inte ha BankID. Du måste däremot verifiera din ansökan via mejl och bilägga alla underlag som styrker att det är rätt person som gör ansökan.  

 

Kan jag ange någon annans mejladress om jag ansöker digitalt?

Nej, du bör enbart använda din egen mejladress. Observera att besked om ansökan kommer till den mejladress du har skrivit i ansökan.

 

Jag kan inte skicka in min digitala ansökan, vad har jag gjort fel?

Titta igenom ansökan, om det finns röda markeringar runt någon ruta, så har du glömt att fylla i ett tvingande fält.

 

Ibland kan även bilagorna vara för stora och för många. Bäst är att bilägga pdf-filer men det fungerar även med bilder. Om du väljer bilder, välj då en lägre upplösning på mobiltelefonen, då brukar det fungera.  

 

Kan jag komma upp till FVO och hämta ansökningsblankett?

Vi lämnar inte ut någon ansökningsblankett på vårt kontor. Vi skickar inte ut någon ansökningsblankett per post. Du kan skriva ut den manuella ansökningsblanketten från vår hemsida. På vår hemsida kan du även ansöka digitalt från dator eller mobil.