Generella frågor

Vad är det för skillnad på att ansöka digitalt eller skicka en pappersansökan?

Om du ansöker digitalt så kommer du få ett mejl när vi har mottagit ansökan och när beslut är fattat. Om du skickar en fysisk ansökan så kommer du tyvärr inte kunna få något svar om ansökan är mottagen eller om beslut är fattat.  

 

Varför svarar ni inte på frågor gällnade min ansökan på telefontiden?  

Tyvärr så svarar vi inte på frågor gällande specifika ansökningar på telefontiden då vi inte kan veta att vi har rätt person på ”tråden”.   

 

När får jag besked om min ansökan?

Om du ansöker digitalt kommer du att få bekräftelse via mejl att din ansökan är mottagen samt besked när beslut är fattat. Om du har ansökt på fysisk ansökningsblankett så har vi tyvärr inte möjlighet att lämna besked om beslut. 

Vår handläggningstid är minst en månad. Tiden från det att ansökan kommer in till du får beslut kan variera mellan en till sex månader beroende på vilket ändamål du söker till.

 

Boende

FVO beviljar endast bidrag till sökanden med första - eller andrahandskontrakt, dock ej till sökande som äger bostadsrätt eller fastighet.

 

Ger ni bara bidrag till de som bor i Stockholm?

Nej, vi förmedlar bidrag till sökande från hela landet

 

Hur ofta kan jag ansöka om bidrag från FVO?

Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades. 

 

Kan jag få utbetalt via avi?

Nej, vi kan inte betala ut bidrag med avi. Vi kan endast betala ut bidrag till ett bankkonto.

 

Behöver jag redovisa hur jag använt mitt bidrag?

Ibland, om du har sökt medel till tandvård så vill vi ha en redovisning när tandvården är genomförd. För ett "vanligt bidrag" behöver vi inga kvitton det är däremot viktigt att du använder de pengar du fått till det ändamål du sökte till. 

 

Jag har skyddade personuppgifter, kan jag ansöka om bidrag?

Ja, vi lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående.

 

Varför får jag avslag på min ansökan?

Vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är ofullständig, det betyder att någon av verifikationerna som vi efterfrågar saknas. Vänligen se ansökningshandlingen för mer information kring vilka bilagor. 

En annan vanlig anledning är att dina inkomster är högre än de gränsvärden som Skatteverket satt för att defineras som ekonomiskt behövande. Se mer information ovan gällande inkomstgränser.