Inkomster

Vad menas med fastställd förvärvsinkomst?

Fastställd förvärvsinkomst är din intjänade årsinkomst föregående år, innan skatt. Du hittar den i din senaste deklaration.

 

Vilken årsinkomst får jag ha?

Som ensamstående får du ha en årsinkomst upp till fyra basbelopp (2022 = 193 200 kr)

Två personer i ett hushåll får ha en årsinkomst på fem basbelopp (2022 = 193 200 + 48 300 = 241 500 kr)

För varje person i hushållet lägger man till ett basbelopp (2022 = 48 300 kr).

 Save

Studiemedel

Jag studerar med studiemedel från CSN, kan jag söka bidrag?

Du kan inte söka bidrag om du studerar och din enda inkomst är studiemedel från CSN. 

Du kan söka bidrag om du studerar med inkomst från CSN och samtidigt har minderåriga barn.

 

Jag har ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten, kan jag ansöka?

Nej, för närvarande ger vi inte bidrag till personer som har ekonomiskt bistånd som enda inkomst.