Tandvård

Jag har sökt bidrag till tandvård, varför har jag inte fått något besked?

FVO samarbetar med ett par stiftelser som främst beviljar medel till nödvändig tandvård. Dessa stiftelser beslutar om tilldelning av medel ett par gånger per år. Det betyder att det kan ta upp till sex månader, från det att ansökan är inkommen, till respektive stiftelse har beslutat om tilldelning. 

 

Jag har fått bidrag till tandvård, vad gör jag när tandvården är klar?

När tandvården är klar ber du tandläkaren om en redovisning över genomförd tandvård. Skicka sedan redovisningen till FVO.  

 

Jag har varit hos tandläkaren och fått tandvård, som är genomförd och avslutad. Kan jag ansöka om bidrag till min tandvård?

Nej, du kan endast ansöka om bidrag för tandvård som är påbörjad, men inte avslutad.