Tillgångar

Vad menas med årsbesked konto?

Ett årsbesked får du varje år av din bank, antingen per post eller till din internetbank. Det är en översikt över dina bankkonton och saldo per den 31 december föregående år som vi vill ha.

 

Hur mycket får jag ha i bankmedel?

Som ensam person får du ha ett basbelopp i bankmedel (2022 = 48 300 kr)

Två personer i ett hushåll får ha bankmedel upp till två basbelopp (2022  = 48 300 x 2 = 96 600 kr)

För varje person i hushållet lägger man till ett basbelopp.

 

Vad räknas som bankmedel?

Bankmedel är pengar du har på bankkonton, i fonder och aktier.

 

Jag bor i bostadsrätt, kan jag söka bidrag hos FVO?

Om du äger din bostadsrätt kan du inte ansöka om bidrag hos FVO, det beror på att detta blir en tillgång som överstiger gränsvärdet för tillgångar.

Om du hyr en lägenhet i en bostadsrättsförening kan du ansöka om bidrag från FVO. Du måste kunna styrka att du hyr din lägenhet, antingen via din hyresavi eller genom ett intyg från föreningen.