Loading...

FVO står för kvalitet på ett tryggt, etiskt och transparent sätt

Minst 80 procent av alla medel delas ut i bidrag

FVO grundades 1889 i Stockholm och verksamheten bedrivs i en ideell förening. Redan vid starten var syftet en modern tolkning av välgörenhet med fokus på hållbar utveckling: Balans mellan socialt och ekonomiskt stöd och en tydlig ansvarsuppdelning mellan stat/kommun och civilsamhälle.

Minst 80 procent av alla medel delas ut i bidrag, resterande används till verksamhet och fasta kostnader.

Föreningen finansieras genom intäkter från avkastning på eget kapital, omkostnadsbidrag samt gåvor från andra organisationer.

83 procent av de medel som FVO fogade över fördelades år 2022 till privatpersoner, 17 procent gick till övrig verksamhet och administration. Under året delades 34 miljoner ut.

Verksamheten består av rådgivning, medelsfördelning och samverkan.

FVO ger stöd till människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, dels genom guidning i det offentliga stödsystemet, dels genom ekonomisk hjälp. Grundtesen är hjälp till självhjälp och bidraget ska vara ett komplement till det bistånd som styrs inom socialförsäkringssystemet. ​Runt 10 000 ansökningar hanteras varje år.

Idag samverkar ett 80-tal stiftelser med FVO. Stiftelsernas förtroende är grundläggande – FVO har ordning och reda i verksamhet och stiftelsernas medel förvaltas väl.

Personal och styrelse

FVO ser det som största vikt att ha kvalificerad personal, med rätt utbildning och bakgrund, som säkerställer att verksamheten bedrivs på en professionellt hög nivå. Utöver verksamhetschef Linn Eriksson arbetar utredare, verksamhetsutvecklare, marknadsansvarig och projektledare på föreningen.

Inom styrelsen finns idag kompetens bland annat inom kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning, affärskunskap och stiftelsejuridik, sociala system och civilsamhälle.

En transparent rapportering

Verksamheten redovisas genom årsredovisningen samt på årsmöte. Kontakta verksamhetschef Linn Eriksson för ytterligare information.

Bidrag till privatpersoner och aktiviteter

Birgitta Fernström Gunneflo, ordförande och Linn Eriksson, verksamhetschef

FVO:s riktlinjer

Grunden för bidragsgivningen är tillämplig lagstiftning samt Skatteverkets ställningstaganden. FVO gör en individuell bedömning av varje sökande – vid beviljande tas hänsyn till respektive stiftelses ändamål och eventuella instruktioner.

Här kan du läsa mer om FVO:s riktlinjer

Föreningens kärnvärden i korthet

FVO strävar efter att bidra till en positiv livsupplevelse genom hjälp till självhjälp. FVO värnar om samverkan med andra.

Här kan du läsa om vad respektive kärnvärde innebär för oss