Loading...

FVO:s styrelse

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

FVO har idag ett gott samarbete med ett 80-tal stiftelser. Stiftelsernas förtroende är grundläggande, vi ser till att stiftelsens medel når rätt destinatär. Det är av största vikt att ha personal med rätt sakkunskaper och en kvalificerad styrelse som säkerställer att verksamheten bedrivs på en professionellt hög nivå. Inom styrelsen finns idag en bred kompetens inom kapitalförvaltning, ekonomi, affärskunskap, stiftelsejuridik, sociala system och civilsamhälle. Ledamöternas har gemensamt en lång erfarenhet av styrelsearbete från ett flertal styrelser.

 

Ordförande, Birgitta Fernström Gunneflo (invald 2016)

Birgitta har haft ledande positioner inom bland andra Stockholms Borgerskap, Pharmacia, Kronans Droghandel och Johnson & Johnson. Hon har en gedigen styrelseerfarenhet från både noterade och onoterade bolag.

Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i Direktionen Sällskapet De Gamla Vänner och förordnandet som huvudman i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. 

 

Kassaförvaltare, Tomas Bruneheim (invald 2017)

Thomas har haft flera ledande befattningar inom SEB.

Nuvarande uppdrag: Skattmästare i Direktionen för Sällskapet De Gamlas Vänner och ledamot i styrelserna för Stiftelsen 1759 samt Stockholms Fabriksförening.

 

Pernilla Landin, ledamot  (invald 2023)

Pernilla är diakon och arbetar för Stockholms domkyrkoförsamling.

Hon är ordförande för Stiftelsen John E. Johanssons och Johanna Johanssons minne samt styrelseledamot i Blomsterfonden.

 

 

 

 

 

Vice ordförande, Per Lundqvist (invald 2018)

Pers bakgrund innefattar ledande befattningar inom Swedbank.

Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i Olof Skoglunds stiftelse

 

 

 

Susanne Forsman, ledamot (invald 2018)

Susanne är jurist med familjerätt och stiftelserätt som specialitet.
Hon har arbetat i många år med dessa frågor i SEB, Handelsbanken och Carnegie Investment Bank. Hon driver numera verksamhet främst som rådgivare åt stiftelser och föreningar i eget bolag.

Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i Lennart och Margareta Rodhes konstvetenskapliga stiftelse, sekreterare i stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond mfl Ekmanstiftelser.

 

Agneta Lilja, ledamot (invald 2020)

Agnetas bakgrund innefattar ledande befattningar inom Handelsbanken.

Nuvarande styrelseuppdrag: Ledamot i Handelsbanken PLC , i Socialnämnden Ekerö samt i Ecster AB