Loading...

FVO:s verksamhetschef mot nya utmaningar

FVO:s verksamhetschef Linn Eriksson har valt att sluta för att tillträda en tjänst på Handelsbanken. Under hennes nära fem år har föreningen utvecklats stort och når idag ännu fler ekonomiskt behövande. Idag samverkar FVO med ett åttiotal stiftelser.

Tre frågor till Linn

Vi börjar med en sportfråga, hur känns det?

Det är med blandade känslor jag lämnar FVO. Det har varit en förmån att få arbeta med en så kompetent personal och styrelse. Det har gett mig möjligheten att driva utveckling samtidigt som jag lärt mig otroligt mycket. Inte minst om civilsamhällets roll när det gäller ekonomiskt behövande. Det har också varit en förmån att verka i ett sammanhang vars mål är att ge andra en positiv livsupplevelse.
Samtidigt ser jag fram emot nya utmaningar hos min kommande arbetsgivare.

Nämn något som varit extra roligt under de här åren

Då tänker jag på alla möten med engagerade människor. Ett av FVO:s ben är samverkan med andra organisationer  och det innebär regelbundna möten. Tillsammans når vi behövande på nya sätt samtidigt som vi lär av varandras erfarenheter.
Det kan vara avstämning med styrelser från någon av de runt 80 stiftelser som FVO samverkar med och träffar med andra organisationer som arbetar med liknande frågor som FVO gör,

Vi träffar och samverkar med många diakoner. De är viktiga ambassadörer och ofta ett stort stöd till våra sökande. Fryshusets Barn till ensamma mammor, Convictus, Södergården, Sociala missionen och Blomsterfonden är exempel på andra organisationer där vi utbytt erfarenheter och berättat om FVO.

 

Nu tar någon annan över rodret – vill du skicka med någon insikt?

FVO har en 135-årig historia med värderingar och tankar som håller än idag – var rädda om dom! Det betyder inte att föreningen inte ska fortsätta utvecklas, tvärtom, med den trygga bas som finns kan FVO nå ännu fler och påverka mot de hinder vi ser för vår målgrupp.

 

Så här når du FVO:s tf verksamhetschef

Vivian Westman heter vår tf verksamhetschef. Du hittar hennes kontaktuppgifter här.