Exempel på stöd

Förälder med minderåriga barn

Mia, 35 år, är en ensamstående mamma med två barn, Emma 12 år och Nisse 10 år. Mia är långtidsarbetslös. Från a-kassan får hon ut 10 970 kr/månad. Bruttoårsinkomsten med a-kassa är 179 520 kr. Förhoppningsvis får hon arbete senare under året och då blir årsinkomsten högre.

Mia har ingen möjlighet att betala Emmas glasögon och Nisses sommarkolloavgift. Hon sökte och fick bidrag från en stiftelse, som ger bidrag till barnens behov.

Långtidssjuk

Peter, 44 år, hade många korta anställningar, när han var yngre.  Han lyckades aldrig få något fast arbete. Han lider av depression sedan länge och för fem år sedan fick han också diagnosen ADHD.  Han har numera sjukersättning 6 731 kr efter skatt. Bruttoårsinkomsten är 104 580 kr. Han har bostadstillägg med 4 650 kr till nästan hela hyran, som är 5 300 kr.

Peter har knaper ekonomi sedan ungdomen. Han behöver nya möbler då de nuvarande är slitna och han skulle vilja köpa ett träningskort på gym, men har inte råd. Han sökte och fick bidrag från en stiftelse, som ger bidrag till långtidssjuka.

Ålderspensionär

Gertrud, 72 år, har arbetat som barnskötare och är nu pensionär. Maken dog för sex år sedan. Gertruds ålderspension är 8 176 kr efter skatt och tjänstepension 1 232 kr efter skatt. Bruttoårsinkomsten är 148 176 kr. Hennes hyra är 4 245 kr och hon får bostadstillägg med 1 843 kr.

Gertrud behöver nödvändig men dyr tandvård (flera fyllningar och kronor samt partiell protes). Försäkringskassans tandvårdsersättning och de egna inkomsterna räcker inte. Gertrud sökte och fick bidrag från en stiftelse, som kan ge bidrag till höga men nödvändiga kostnader såsom t.ex. tandvård och progressiva glasögon.