Länkar till andra

Här finns länkar till andra myndigheter och organisationer som har bra information att ta del av: 

 

Provberäkning för ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen 

Kontrollera hur din pension ser ut - Min pension 

För att leta efter arbete - Arbetsförmedlingen 

Behöver du hjälp i bank- och försäkringsfrågor - Konsumenternas 

Har du förlorat någon nära så finns Efterlevandeguiden 

Vilken typ av hjälp kan du få om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka - Ersättningskollen 

Är du behov av en digital tjänst, här finns guidning med hjälp av Telekområdgivarna 

Mer information kring juridisk rådgivning - Alltomlagen