Tandvård

FVO samarbetar med ett par stiftelser som främst beviljar medel till nödvändig tandvård. Dessa stiftelser beslutar om tilldelning av medel ett par gånger per år. Det betyder att det kan ta upp till sex månader, från det att ansökan är inkommen, till respektive stiftelse har beslutat om tilldelning. 

 

För att ansöka om mer omfattande tandvård behöver du, utöver ordinarie bilagor, även bilägga en kopia på ett kostnadsförslag över tandvården. Kostnadsförslaget fås av tandläkaren. Tänk på att Sverige har fri prissättning av tandvård, enligt tandvårdslagen. Det innebär att kostnaden för tandvård kan skilja mellan olika vårdgivare. Vårdgivaren har alltid skyldighet att ange både referenspris (priser angivna av tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och patientpris på kostnadsförslaget, så var noga med att jämföra prissättningen hos din tandläkare med dessa referenspriser. 

 

För mer information och möjlighet att jämföra olika vårdsgivare i förhållande till referenspriser besök TANDPRISKOLLEN.SE

 

FVO kan inte erbjuda någon akut hjälp vid tandvårdsbehov. För mer information och tips om tandvård och vilka möjligheter som finns vid akuta behov, läs här

 

Har du frågor om ansöka medel till tandvård, kontakta oss på vår telefontid.