Till sökande

Du kan ansöka om bidrag om du:

 • Är förälder med minderåriga barn, långtidssjuk eller ålderspensionär
 • Är ekonomiskt behövande 
 • Har stadigvarande boende
 • Har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd

Bidrag kan ges till exempelvis:

 • Nödvändig tandvård, som delvis ersätts av försäkringskassan
 • Glasögon
 • Barnens behov
 • Allmän ekonomisk förstärkning
 • Rekreation. I vissa fall till rekreation i varmare klimat inom Europa.  Läkarintyg skall då styrka behovet av resan.

Bidrag kan inte ges till exempelvis:

 • Tandvård, som inte av försäkringskassan bedömts som nödvändig
 • Körkortsutbildning
 • Rättegångskostnader
 • Skulder

För närvarande ger vi inte bidrag till personer som har försörjningsstöd.

 

Tänk på:

 • Endast ansökningar på FVO:s blanketter kan handläggas.
 • Glöm inte att bifoga kopior om din och din eventuella makes, makas och sambos ekonomi.  Utan dem kan vi inte handlägga din ansökan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena.
 • FVO hanterar ansökningar löpande under året.

Vår handläggningstid är minst en månad.  Vi kan inte lämna förhandsbesked om att vi fått din ansökan eller om den är komplett.  Vi kan inte meddela om du fått avslag på din ansökan.