Till stiftelser och andra organisationer

Föreningen FVO är en ideell förening utan vinstsyfte.

Föreningen FVO delar ut avkastningen från egna medel som bidrag till enskilda personer, som är ekonomiskt behövande. Föreningen samarbetar också med ett stort antal stiftelser och erbjuder hjälp att handlägga deras bidragsansökningar. 

För att ansöka om stiftelsemedel fyller den sökande i en ansökan och verifierar uppgifterna genom att bilägga detaljerad information. Sökande inom stockholmsområdet har även möjlighet till ett personligt besök på FVO för hjälp och rådgivning. 

Vid bedömning av ansökningar utgår Föreningen FVO alltid från den bidragsgivande stiftelsens ändamål.  Hänsyn tas till den sökandes ekonomi och dennes sociala och medicinska situation samt ändamål till vilket bidrag söks.  En individuell behovsprövning görs i varje enskilt ärende, vilket är ett krav för skattefrihet för stiftelser. 

Föreningen FVO har lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska utredningar och att bedöma de sökandes hjälpbehov. Föreningen håller kontinuerligt kontakt med skatteexpertis så att handläggarna är uppdaterade på de krav som ställs för att så långt som möjligt inte äventyra stiftelsens skattefrihet.   Föreningen har sedan många år ett gott samarbete med många stiftelser, där olika moment kan ingå, såsom att göra utredningar, att fatta beslut eller att administrera verksamheten helt eller delvis.

Välkommen att kontakta Föreningen FVO på telefon 08-411 33 31 om ni vill veta mer om vårt arbete eller diskutera möjligheter till samarbete eller donation från förening eller enskild person.