Loading...

Mer om bilagor

Med bilagorna verifierar du dina uppgifter och vi får en helhetsbild av din situation. Det är viktigt att du skickar in alla sidor i alla bilagor, det räcker inte med en sammanställning.

 

Tyvärr händer det att vi får göra avslag för att något saknas i en ansökan. Skicka därför in  din ansökan när du har alla bilagor klara. Du kan inte komplettera i efterhand.

 • Alla sidor ska vara med i bilagorna.
 • Om ni bor fler i ditt hushåll ska övrigas uppgifter också redovisas med bilagor.
 • Bäst är att bilägga pdf-filer men det fungerar även med att du fotat av dem. Om du väljer det alternativet, välj då en lägre upplösning på bilden du skickar. Se också till att allt kommer med och bilagans alla sidor.
 • Om du har tilldelats en God man eller Förvaltare behöver vi ett skriftligt intyg eller beslut om det.
 • Skulle du få avslag på din ansökan förstör vi alla bilagor.

Här är din checklista

Personbevis – Familjebevis

 • Det finns olika personbevis, välj det där ändamålet är Familjebevis även om du lever ensam. Där står uppgifter som många stiftelser kräver.

Du beställer ditt familjebevis via den här länken.

Hyresavi eller hyresavtal

 • Se till att namn, adress och hyresbeloppet framgår.

Deklaration

 • Se till att det är den senaste du skickar in.


Årsbesked

 • Årsbeskedet får du från din bank eller via din internetbank.
 • Är du kund hos flera banker vill vi att du skickar in årsbesked från alla.
 • Det dokument vi behöver har alltid Årsbesked som rubrik.
 • På årsbeskedet framgår ditt namn, det är viktigt för att vi ska kunna se att vi betalar bidraget till rätt person.
 • Se till att det är det senaste du skickar in.

Fonder eller andra värdepapper

 • Om du äger fonder eller aktier så ska dessa redovisas. Du får årsbesked från de banker där du är kund.

Inkomster

Utöver lönespecifikation behöver vi alla intyg som gäller dig:

Sjukersättning och aktivitetsersättning

 • Bifoga de utbetalningsbesked du får, det räcker inte med att vi får beloppet.
 • Du hittar det du behöver under Mina sidor på Försäkringskassan.

Tjänstepension

 • Bifoga även underlag om du har pension från annat land.

Underhållstöd

 • Underhållsstödet räknas som inkomst så missa inte att uppge det.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

 • Vi behöver få in alla sidor.

CSN

 • Är du studerande med CSN bifogar du utbetalningsplanen