Loading...

Mer om bilagor

Med bilagorna verifierar du dina uppgifter och vi får en helhetsbild av din situation. Det är viktigt att du skickar in alla sidor i alla bilagor, det räcker inte med en sammanställning.

 

 

Här är din checklista

Tyvärr händer det att vi får göra avslag för att något saknas i en ansökan. Ta din tid och samla ihop bilagorna innan du söker – det går inte att komplettera i efterhand.

 • Alla sidor ska vara med i bilagorna.
 • Om ni bor fler i ditt hushåll ska övrigas uppgifter också redovisas med bilagor.
 • Bilägg pdf-filer eller ta en bild av bilagan och skicka. Om du tar en bild på bilagan, välj då en lägre upplösning på bilden du skickar. Se också till att allt kommer med och bilagans alla sidor.
 • Skulle du få avslag på din ansökan förstör vi alla bilagor.

1. Familjebevis (personbevis)

 • Det finns olika personbevis, välj det där ändamålet är Familjebevis även om du lever ensam. Där står uppgifter som många stiftelser kräver.

Du beställer ditt familjebevis via den här länken.

2. Deklaration

 • Se till att det är den senaste du skickar in.


3. Årsbesked

 • Årsbeskedet får du från din bank eller via din internetbank.
 • Är du kund hos flera banker vill vi att du skickar in årsbesked från alla.
 • Det dokument vi behöver har alltid Årsbesked som rubrik.
 • På årsbeskedet framgår ditt namn, det är viktigt för att vi ska kunna se att vi betalar bidraget till rätt person.
 • Se till att det är det senaste du skickar in.

Fonder eller andra värdepapper
 • Om du äger fonder eller aktier så ska dessa redovisas. Du får årsbesked från de banker där du är kund.

4. Hyresavi eller hyresavtal

 • Se till att namn, adress och hyresbeloppet framgår.

5. Inkomster – bifoga de som gäller dig

 • Lönespecifikation
 • Sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Bifoga de utbetalningsbesked du får, det räcker inte med att vi får beloppet.
  • Du hittar det du behöver under Mina sidor på Försäkringskassan.
 • Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension
  • Bifoga även underlag om du har pension från annat land.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållstöd
 • Barnpension
 • Vårdbidrag/omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning
 • Handikappersättning/merkostnadsersättning
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • CSN
  • Är du studerande med CSN bifogar du utbetalningsplanen

 

6. Utgifter – bifoga de som gäller dig

 • Barnomsorg/hemtjänst/underhåll
 • A-kasseavgift, fackavgift
 • CSN-lån och årsbesked

 

7. Övrigt – bifoga om det gäller dig

 • Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag
 • Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap.