Loading...

Bilagor som ska skickas med

Med bilagorna verifierar du dina uppgifter och vi får en helhetsbild av din situation. Ta din tid och samla ihop bilagorna innan du söker – det går inte att komplettera i efterhand.

 • Alla sidor ska vara med i bilagorna.
 • Deklaration och årsbesked ska redovisas för alla myndiga personer i ditt hushåll. (Gäller ej personer som går i gymnasiet)

 

 

Alla ska skicka in:

 

1. Familjebevis (personbevis)

 • Det finns olika personbevis, välj det där ändamålet är Familjebevis även om du lever ensam. Där står uppgifter som många stiftelser kräver.

Du beställer ditt familjebevis via den här länken.

2. Deklaration

 • Deklarationen får du från Skatteverket.
 • Se till att det är den senaste du skickar in. Från den 15 april godtar vi endast deklarationen 2023 = inkomstår 2022.
 • Alla sidor i deklarationen måste vara med.
 • Är ni fler myndiga i hushållet ska samtligas deklarationer bifogas (gäller ej gymnasieelever).

3. Årsbesked

 • Årsbeskedet får du från din bank eller via din internetbank.
 • Är du kund hos flera banker vill vi att du skickar in årsbesked från alla.
 • Det dokument vi behöver har alltid Årsbesked som rubrik.
 • På årsbeskedet framgår ditt namn, det är viktigt för att vi ska kunna se att vi betalar bidraget till rätt person.
 • Se till att det är det senaste du skickar in.
 • Är ni fler myndiga i hushållet ska samtligas årsbesked bifogas (gäller ej gymnasieelever).
Fonder eller andra värdepapper
 • Om du äger fonder eller aktier så ska dessa redovisas. Du får årsbesked från de banker där du är kund.

4. Hyresavi eller hyresavtal

 • Se till att namn, adress och hyresbeloppet framgår.

Du ska också skicka in det som gäller dig:

 

5. Inkomster

 • Lönespecifikation
 • Sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Bifoga de utbetalningsbesked du får, det räcker inte med att vi får beloppet.
  • Du hittar det du behöver under Mina sidor på Försäkringskassan.
 • Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension
  • Bifoga även underlag om du har pension från annat land.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållstöd
 • Barnpension
 • Vårdbidrag/omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning
 • Handikappersättning/merkostnadsersättning
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • CSN
  • Är du studerande med CSN bifogar du utbetalningsplanen

6. Utgifter

 • Barnomsorg/hemtjänst/underhåll
 • A-kasseavgift, fackavgift
 • CSN-lån och årsbesked

7. Övrigt

 • Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag
 • Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap
 • Eventuellt läkarintyg
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan

Vid försörjningsstöd