Loading...

Mer om bilagor

Med bilagorna verifierar du dina uppgifter och vi får en helhetsbild av din situation. Skulle du få avslag på din ansökan förstör vi alla bilagor. Det är viktigt att du skickar in alla sidor i alla bilagor, det räcker inte med en sammanställning.

Ibland kan även bilagorna vara för stora och för många. Bäst är att bilägga pdf-filer men det fungerar även med bilder. Om du väljer bilder, välj då en lägre upplösning på mobiltelefonen, då brukar det fungera.

Allmänna bilagor

Hyresavi

Det kan också vara ett hyresavtal eller en hyresspecifikation. Det viktiga för oss är att namn, adress och hyresbeloppet framgår.

Deklaration

  • Alla sidor ska vara med.
  • Är ni fler under samma tak ska allas deklarationer bifogas.

Personbevis

Det finns olika personbevis, det vi behöver heter Familjebevis. På ett familjebevis står de uppgifter som stiftelserna kräver.

Du beställer ditt familjebevis här.

Årsbesked

  • Årsbeskedet får du från din bank. Är du kund hos flera banker vill vi att du skickar in alla årsbesked.
  • Har du tillgång till en internetbank hittar du Årsbeskedet där.
  • Det är lätt att ta fel dokument. Det dokument vi behöver har alltid Årsbesked som rubrik.
  • På årsbeskedet framgår ditt namn, det är viktigt för att vi ska kunna se att vi betalar bidraget till rätt person.
  • Är ni fler under samma tak ska allas årsbesked bifogas.

Registerutdrag om ställföreträdare

Om du har tilldelats en God man eller Förvaltare behöver vi ett skriftligt intyg eller beslut om det.

Inkomster

Det är lätt att missa allt som går in under inkomster. Utöver lönespecifikation är det fler intyg som vi behöver:

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Här ska du bifoga de utbetalningsbesked du får, det räcker inte med att vi får beloppet.
Du hittar det du behöver under Mina sidor på Försäkringskassan.

Tjänstepension

Här vill vi påminna om att du inte missar att bifoga underlag om du har pension från annat land.

Underhållstöd

Underhållsstödet räknas som inkomst så missa inte att uppge det.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Igen vill vi påminna om att vi behöver få in alla sidor. Det hjälper oss i vår bedömning.

CSN

Är du studerande med CSN bifogar du utbetalningsplanen

Fonder eller andra värdepapper

Om du äger fonder eller aktier så ska dessa redovisas.