Loading...

Upplevelsepaket 2023

Ansökningarna strömmade in till våra Upplevelsepaket inför sommaren. Vi beviljade så många vi kunde och hoppas på fina sommarminnen från Gröna Lund, Skansen, Liljevalchs och Junibacken.
Vår utmaning till nästa sommar blir att få med fler finansiärer och knyta samarbeten med aktivitetsparker på andra platser i Sverige.

Vill du bidra till att barn som vanligtvis inte har möjlighet att besöka Liseberg, Furuviksparken eller annan aktivitetspark får göra det nästa sommar? Hör av dig så pratar vi ihop oss!