Loading...

Nu summerar vi 2021

 

 

Birgitta Fernström Gunneflo återvald till ordförande i FVO

Den 2 juni genomförde Föreningen FVO sitt årsmöte. Birgitta Fernström Gunneflo återvaldes till styrelsens ordförande liksom styrelsens övriga ledamöter: Magnus Bodin, Thomas Bruneheim, Susanne Forsman, Agneta Lilja och Per Lundqvist.

Ordförande FVO

Birgitta Fernström Gunneflo, ordförande

Tack!

Vi vill passa på att tacka alla de Stiftelser som vi arbetar med för ett, alltid lika, gott samarbete. Era medel hjälper oss att stötta många människor som lever på små marginaler. Vi möts av en stor tacksamhet och glädje för den stöttning de erhåller.

 

Några punkter från verksamhetsberättelsen:

 

Inget rubbar vår löpande verksamhet!

Allt fler sökte bidrag och ett kraftigt ökat behov blev tydligt. Våra utredare mötte en ny grupp sökande genom småföretagare och kulturarbetare, som drabbats av inkomstbortfall på grund av pandemin. Vi har lång erfarenhet av att bedöma hjälpbehov och är vana att möta människor som befinner sig i en ekonomisk utsatt situation, den löpande verksamheten kunde pågå i stort sett som vanligt.
En ljusglimt under året var att Regeringen öppnade upp för statsbidrag till organisationer som jobbar med människor i utsatthet. FVO sökte och bidraget beviljades.

Vi samverkar gärna med fler

  • När FVO grundades var ambitionen att samverka med andra organisationer. Genom medlemskap i Forum kan vi komma i kontakt med andra organisationer som möter samma frågor som vi.
  • Med stort engagemang har vi gjort studiebesök hos en rad olika verksamheter i civilsamhället, med syfte att ta till oss och inspireras av hur andra löser komplicerade frågeställningar runt de sökande.
  • I slutet av året inleddes ett samarbete med Citydiakoni, en nystartad mottagning inom domkyrkoförsamlingen i Stockholm city. Vi införskaffade hygienprodukter, blöjor, gosedjur och presentkort för klädköp för att dela ut till behövande. Ett bra exempel på relativt enkla insatser FVO kan göra och som ger stöd för många.

Projekt som leder till självhjälp

Två projekt som vi är särskilt stolta över är Seniorer surfar och Gilla din ekonomi. Båda projekten påbörjades under hösten och ska lanseras under våren 2022. Det första är ett samarbete med Bilda, där seniorer deltar i en kurs hos FVO för att lära sig mer om digitala verktyg. I det andra möter vi, tillsammans med Swedbank, yngre personer som av olika skäl har svårigheter att planera sin ekonomi.

FVO i siffror

  • Årligen hanteras runt 10 000 ansökningar. ​
  • FVO fördelar ca 30 mnkr varje år.
  • Under året hade FVO fem anställda. Utöver verksamhetschefen arbetade tre utredare och en marknadsansvarig för föreningen. ​
  • Föreningen FVO har agerat i 133 år. ​
  • 40% av ansökningarna beviljades under förra året. ​
  • Då vi införde möjligheten att ansöka digitalt valde 36% att använda det sättet. ​
  • FVO samverkar med ett 60-tal stiftelser​