Loading...

Tillsammans kan vi ge fler en positiv livsupplevelse

Söker din stiftelse eller organisation en samarbetspartner? Kontakta oss gärna, vi söker kontinuerligt samverkan med fler som delar våra värderingar för att nå våra mål.  

Vi samverkar gärna för att nå våra mål

  • På FVO har vi lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska utredningar, bedöma hjälpbehov och vana att möta människor som befinner sig i en ekonomisk utsatt situation.  
  • Vi kan regelverket inom det offentliga stödsystemet och är uppmärksamma på eventuella förändringar av det samma.  
  • Vid bedömning av ansökningar utgår vi från den bidragsgivande stiftelsens ändamål. Hänsyn tas till den sökandes ekonomi och dennes sociala och medicinska situation samt ändamål till vilket bidrag söks.   
  • För att inte äventyra stiftelsens skattefrihet görs en individuell behovsprövning i varje enskilt ärende. Vi har dessutom en fortlöpande kontakt med skatteexpertis för att vara uppdaterad på de krav som ställs.    
  • Vi har idag ett gott samarbete med ett 60-tal stiftelser, där olika moment kan ingå. Det kan exempelvis vara att handlägga stiftelsens bidragsansökningar. 

Kort om FVO

FVO:s verksamhet består av att ge råd och hjälp åt människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, dels genom guidning i det offentliga stödsystemet, dels genom att ge ekonomisk hjälp till dem som tillfälligt hamnat i knipa.

Vi vänder oss främst till föräldrar med omyndiga barn, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Grundtesen är hjälp till självhjälp och bidraget ska vara ett komplement till det bistånd som styrs av rättigheter i samhällets socialförsäkringssystem.

FVO grundades 1889 i Stockholm och är en ideell förening.

Kontakt 

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Linn Eriksson om du vill diskutera möjligheter till samarbete eller donation från förening eller enskild person.