Loading...

Vår hantering av bidrag håller kostnaderna nere

Söker din stiftelse eller organisation ett samarbete kring bidrag eller liknande? Kontakta oss gärna.

Därför är FVO:s bidragshantering effektiv

Nyckeln till FVO:s process är att en och samma ansökningsblankett används för alla som söker bidrag. Vi kan snabbt göra en bedömning av vilken stiftelses medel som är lämpligast för den som beviljats stöd. Det arbetssättet ger två vinster: Stiftelsen får minskade kostnader genom en effektivare bidragshantering och fler sökande får del av medlen i stort.

FVO har idag ett gott samarbete med ett sextiotal stiftelser.

Vi har kompetens inom relevanta regelverk

Vi kan stiftelser och regelverket inom det offentliga stödsystemet. För att vara uppdaterade på de krav som ställs har vi en fortlöpande kontakt med skatteexpertis

Varje sökande behovsprövas individuellt

På FVO har vi lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska utredningar och bedöma den sökandes ekonomiska situation. Hänsyn tas även till den sökandes sociala och medicinska situation samt ändamål till vilket bidrag söks.

 

Kort om FVO

FVO:s verksamhet består av att ge råd och hjälp åt människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, dels genom guidning i det offentliga stödsystemet, dels genom att ge ekonomisk hjälp till dem som tillfälligt hamnat i knipa.

Vi vänder oss främst till föräldrar med omyndiga barn, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Grundtesen är hjälp till självhjälp och bidraget ska vara ett komplement till det bistånd som styrs av rättigheter i samhällets socialförsäkringssystem.

FVO grundades 1889 i Stockholm och är en ideell förening.

FVO:s riktlinjer

Vid bedömningar av ansökningar om bidrag från privatpersoner förhåller vi oss till dessa riktlinjer.

Kontakt 

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Linn Eriksson om du vill diskutera möjligheter till samarbete eller donation från förening eller enskild person.