Loading...

Ska våra samhällssystem fungera så här?

För ett år sedan gav vi på FVO stöd till en ensamstående mamma. Hon hade hamnat i en ekonomiskt svår situation på grund av felaktigheter från den myndighet som betalade ut hennes ersättning. Det handlade om två olika typer av bidrag, från samma myndighet, som var hennes enda inkomst. Konsekvensen av den felaktiga hanteringen gjorde att hon blev skuldsatt och återbetalningsskyldig.

Hur svårt kan det vara inom samma myndighet?

En individ som har fler bidrag från samma myndighet, vilket är vanligt om du tex har sjukpenning och är berättigad till bostadsbidrag, där båda inkomsterna beräknas och betalas ut av Försäkringskassan, borde inte kunna få denna typ av problem. Jag tänker att det inte kan vara svårt för myndigheten att räkna ut den totala inkomsten för året, sjukpenningen, som i sin tur ligger till grund för bostadsbidraget. Det är förståeligt att det blir mer problematiskt att estimera totala belopp om det finns ytterligare någon inkomst som är okänd för myndigheten, där måste mottagaren ta ett större ansvar för att bidraget är korrekt, men så var det inte i det här fallet.

Jag har gått och tänkt på det här från tid till annan och förundrats över de stuprörsorganisationer som vi har här i Sverige och hur vi har hamnat här.

20 procent är felaktiga!

Gissa att jag satte i halsen när det i förra veckan blippade till i min telefon. En nyhet från Ekot med rubriken: ”20 procent av Försäkringskassans utbetalningar är felaktiga” damp ner.

20 procent av utbetalningarna är felaktiga på grund av att myndigheten själv gjort fel. Orsakerna förklaras med räknefel, misstag att ta del av tillgänglig information av handläggare, bristande samordning av olika ersättningar och systembrister.

Försäkringskassan beskriver felen som problematiska både ur ett myndighetsperspektiv och ur ett personligt perspektiv.

Vilken frustration, kan vi inte begära mer!

Problematiskt?! Jag undrar om de ser samma bild som jag. Jag ser den ensamstående mamman som fick en chock när beskedet från myndigheten kom. Att hon måste återbetala de 20 000 kr som erhållits i bidrag –  ett återbetalningskrav som satte livet på ända. Ett återbetalningskrav som gjorde att hon behövde söka hjälp hos civilsamhället för att kunna betala tillbaka och för att kunna få vardagen att gå ihop. Nu förstår jag att hon inte är ensam om problemet.

Ett återbetalningskrav kan skapa en ohållbar livssituation för den enskilda individen. Ett misstag från en tjänsteman kan skapa en misär hos en person.

Kan man inte begära mer är min undran?

Linn Eriksson, Verksamhetschef FVO

 

Här kan du läsa fler av Linns krönikor