Loading...

Tar kommunen barnfamiljens bidrag?

Ge mig lite klarhet! Det är så många känslor som bubblar upp när jag läser artikeln ”M i Kalmar vill rädda ekonomiskt utsatta familjers bidrag” i Dagens arena (29 augusti 2022).

Det här är inte ett inlägg i valdebatten men jag blev uppmärksammad på artikeln av en medarbetare inom en annan organisation. Vi diskuterade ett gemensamt problem, att stiftelsemedel ofta räknas som inkomst av socialtjänsten för dem som har försörjningsstöd, trots att det framgår av deras riktlinjer att stiftelse- och fondmedel inte bör ingå. Den frågan återkommer vi till, var så säkra, men nu tillbaka till mina funderingar kring artikeln.

Så här var det

Under 2020 och 2021 infördes ett tillfälligt påslag till alla barnfamiljer berättigade till bostadsbidrag. Påslaget var 25 % av det tidigare beräknade bostadsbidraget. Bidraget behövdes inte sökas utan betalades ut till berörda familjer.

Extratillskottet var en åtgärd för att motverka risken för försämrad disponibel inkomst till följd av covid-19. Det som nu är aktuellt är samma typ av åtgärd för samma målgrupp fast med syfte att täcka ökade priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel.  Smart och förebyggande.

Så vad står det egentligen i artikeln?

Artikeln berättar att kommunerna Timrå och Kramfors beslutat att familjer som har försörjningsstöd ska få behålla det tillfälliga tillägg på bostadsbidraget som betalats ut till barnfamiljer. Nu vill M i Kalmar göra på samma sätt. Men va?! Är det på riktigt? Hur kan det ens vara en fråga att barnfamiljer, som redan lever på så små marginaler att de behöver försörjningsstöd, skulle fråntas tillägget? Artikeln väcker direkt både frustration och irritation hos mig.

Vem får pengarna?

Det som alltså händer i praktiken om socialtjänsten, som hör till kommunen, räknar av det statliga bostadsbidragstillägget, som betalas ut direkt till den enskilda bostadsbidragstagaren, är att kommunen sparar dessa pengar. Kommunen får således ett indirekt statsbidrag på bekostnad av de barnfamiljer som redan har det tufft.

Efter några andetag som sansar mig lite så tänker jag att jag tänkt fel. Systemet är kanske så smart uppbyggt att de som behöver hjälpen redan har fått det genom ett ökat försörjningsstöd som motsvarar det extra bostadsbidraget och kompenserar för de ökade priserna på samma vis och att det är därför som socialtjänsten räknar bort tillägget från bidraget. Eller?

Jag önskar att någon kunde skänka mig lite klarhet. Har försörjningsstödet ökats med motsvarande belopp som det extra tillägget på bostadsbidraget under denna period? Eller är det den enskilda barnfamiljen som faktiskt inte får ta del av den statliga hjälp som avses i dessa tider?  Vet du?

Linn Eriksson, verksamhetschef FVO

 

Läs fler av Linns krönikor

Vill du veta mer om oss på FVO?