Loading...

Till dig som har det tufft ekonomiskt

Kanske kan du söka stöd från oss på FVO?

Se om du kan söka ekonomiskt stöd från oss på FVO?

FVO samverkar med 79 stiftelser med olika ändamål för till vem eller vad deras medel ska gå. Flera av dem vänder sig till personer som bor i Norrbotten eller Västerbotten.

Om du har merkostnader på grund av eget/egen eller anhörigs hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller graviditet finns en stiftelse som vänder sig särskilt till dig i Västerbotten.
Du ska vara ekonomiskt behövande, och det gäller utgifter som inte täcks av ersättning från Försäkringskassan.

Om du svarar ja på samtliga frågor kan du söka ekonomiskt stöd från oss
 • Du har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, till exempel bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd
 • Du har ett stadigvarande boende men du äger det inte
 • Du är ekonomiskt behövande:
  Som ensamstående person hade du en årsinkomst 2022 på högst 193 200 kr.
  Var ni fler personer under samma tak, vuxna som barn, kan du lägga till 48 300 kronor på per person.
 • Du har besparingar på högst 48 300 kronor

Ibland kan det vara värt att söka även om inkomsterna är för höga. Vi gör en fullständig bedömning av ekonomin för att bilda oss en uppfattning av behovet – en oväntad sjukskrivning eller liknande kan ha påverkat hela ekonomin och föranlett att ett behov har uppstått.

Även om du uppfyller alla krav garanterar det inte bidrag från oss eftersom resurserna är begränsade.

Bra att veta
 • Ansökningsprocessen kommer att ta tid: Du ska verifiera dina uppgifter med bilagor som ska tas fram innan blanketten kan skickas. Det går inte att komplettera i efterhand.
 • Ansökningstiden är vanligtvis en till två månader. Undantag är exempelvis större tandvård som kan ta upp till sex månader.
 • Vill du ha mer hjälp finns texter och informationsfilmer här på hemsidan.
 • Du får gärna ringa och ställa dina frågor – vi har telefontid tisdagar och torsdagar 10.00-12.00, 08-411 33 31
Du kan söka digitalt eller på pappersblankett
 • Om du har möjlighet så välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas.
 • Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag.

Ansök här digitalt

Tufft ekonomiskt, söka stöd. Man från Norrbotten eller Västerbotten.