Loading...

Var en förebild för andra och gör det rätta för dig själv. Ser din ekonomiska situation mörk ut, sök hjälp!

Krönika

Känslor av skam leder ingen vart. Att Sverige nu befinner sig i lågkonjunktur med hög inflation, ökade räntekostnader och ökad arbetslöshet kan inte ha undgått någon. Människor kämpar och mår sämre i sin livssituation. Prognoser från Konjunkturinstitutet säger, att vi inte kan se någon vändning i ekonomin förrän hösten 2024 och vi får vänta till 2026 innan ekonomin återigen är i balans.

Jag har förstått att många drar sig från att söka rådgivning på grund av känslor av skuld och skam och att de som söker ofta gör det i ett mycket sent skede. Här är mitt råd: Tänk om, våga sök hjälp och vänta inte. Att prata med någon och att börja reda i sina ekonomiska utmaningar är en början som kommer leda till att du i längden mår bättre. Du kan dessutom bli en förebild för andra.

Är du låg? Du är inte ensam, ta det stöd som finns

I slutet av september publicerade Socialstyrelsen ett faktablad som styrker sambandet mellan ekonomisk utsatthet, psykisk och fysisk ohälsa och suicidalitet. Slutsatsen drogs då många som beviljats ekonomiskt bistånd under 2020 hade komplexa svårigheter och insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och att behovet av vårdkontakt hade ökat i samband med att ekonomiskt bistånd beviljas.

Många forskare och sakkunniga vittnar om att det skapar stress och ångest att leva med ekonomiska problem. Henrik Levinsson, universitetslektor vid Lunds universitet, har forskat på sambandet mellan ekonomiska problem och psykisk ohälsa och menar att sambandet är tydligt. Han tänker att det till och med kan betraktas som ett folkhälsoproblem. I hans forskning fick 641 överskuldsatta personer frågan om de någon gång försökt att ta sitt liv. Närmare 20 procent har försökt någon gång och 40 procent har försökt flera gånger.

Det är helt fruktansvärda siffror!

Jag tror att det är avgörande att prata om sina problem

Jag kan relatera till att det är jobbigt att inte få månadens hushållsekonomi att gå ihop, då jag tillfälligt hamnat där själv. Att förstå den känsla av hopplöshet som måste uppstå när man tvingas kämpa månad efter månad för att få sina inkomster att räcka till kan jag bara föreställa mig. Jag tror att vi människor är skapta så att vi klarar det mesta ett tag, att leva på små marginaler under en period, det klarar vi. Men att det leder till psykisk ohälsa, att år efter år leva under samma press och inte se någon ljusning på situationen, det är inte förvånande.

Det finns stöd och hjälp att få. Varje kommun har ett ansvar att hjälpa till med vägledning i ekonomiska problem. Det finns därför budget- och skuldrådgivare hos kommunen, deras roll är att genom ekonomisk rådgivning, bidra till att förebygga överskuldsättning och att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem.

Känns det som ett stort steg kan organisationer som FVO vara ett stöd. Vill du ha tips och råd, ring till oss så kan vi guida dig hur du tar dig vidare.

Linn Eriksson, verksamhetschef FVO