Loading...

Vi ger bidrag och stöd vid tillfällig ekonomisk knipa

Tillhör du en stiftelse eller annan organisation som vill samverka?
Välkommen att höra av dig.

En förening med fler ingångar

FVO samverkar med ett sextiotal bidragsgivande stiftelser. Vi ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och samverkar med organisationer som når behövande. Våra utredare bedömer hjälpbehovet och guidar sökande i det offentliga stödsystemet. När vi bedömer ansökningar utgår vi från varje stiftelses ändamål och den sökandes situation.

En oväntad ekonomisk knipa

Många av våra sökande har hamnat i en ekonomisk knipa efter oväntade förändringar i livet. De vanligaste som söker är barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ålderspensionärer. När FVO bildades bedrev fattigvården, olika stiftelser och privatpersoner välgörenhet oorganiserat. 133 år senare, trots en mängd sociala reformer, är vi fortfarande relevanta.

En förutsättning för att söka ekonomiskt bidrag från oss på FVO är att först ha sökt och fått beslut på samhällets bidrag. Försäkringskassan har en del i detta. Deras uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Våra kärnvärden

FVO tror på alla människors lika värde ​

FVO vill ge var och en som söker vår hjälp ett värdigt bemötande. Vi eftersträvar bästa möjliga stöd genom att vara inlyssnande och agera professionellt.   ​

FVOtrorpå hjälp till självhjälp  ​

​FVO:s stöd är ett komplement då en person fått beslut på de bidrag samhället erbjuder men fortfarande lever under knappa förhållanden. Vi vill uppmuntra till förändring. Stödet, oavsett om det är ett lotsande samtal eller ett bidrag, har ett tydligt syfte: hjälp till självhjälp.  ​

FVO strävar efter att bidra till en positiv livsupplevelse ​

FVO tror på lösningar som hjälper långsiktigt – enstaka bidrag eller ett samtal kan vara avgörande. Vi genomför även riktade projekt till olika målgrupper som ska bidra till förändring på sikt. Det är centralt att vi vill ge en positiv livsupplevelse. ​

FVO tror på samverkan

FVO samverkar med dem som delar våra värderingar för att nå våra mål. Det kan vara stiftelser, organisationer och myndigheter med liknande ändamål som vi har. Vi vill säkerställa att våra medel och vår kunskap når ut med fokus på hjälp till självhjälp och en positiv livsupplevelse för mottagaren.  ​

 

 

På vårt kontor och i styrelsen

Verksamhetschef Linn Eriksson leder arbetet, på kontoret arbetar också tre utredare och en marknadsansvarig.
FVO är en ideell förening. Birgitta Fernström Gunneflo är styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen är Magnus Bodin, Thomas Bruneheim, Susanne Forsman, Agneta Lilja och Per Lundqvist.
Föreningens ekonomi bygger huvudsakligen på gåvor och testamentsförordnanden som aktivt förvaltats genom åren

Bra att veta

  • Årsmötet hålls i juni varje år och mötet genomförs i Stockholm.
  • För att bli medlem i föreningen ska du stödja föreningens ändamål och betala den årsavgift årsmötet fastställt.

 

 

 

 

Kvinna åker pulka i backe