Loading...

Vi ger bidrag och stöd vid tillfällig ekonomisk knipa

Tillhör du en stiftelse som vill samverka? Kanske behöver du själv eller din organisation tillfälligt bidrag?
Oavsett, välkommen att höra av dig.

En förening med fler ingångar

FVO samverkar med ett sextiotal bidragsgivande stiftelser. När vi bedömer ansökningar utgår vi från varje stiftelses ändamål och den sökandes situation.
Vi ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och aktivitetsbidrag till organisationer som når behövande. Våra utredare bedömer hjälpbehovet och guidar sökande i det offentliga stödsystemet.

En oväntad ekonomisk knipa

Många av våra sökande har hamnat i en ekonomisk knipa efter oväntade förändringar i livet. De vanligaste som söker är barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ålderspensionärer. När FVO bildades bedrev fattigvården, olika stiftelser och privatpersoner välgörenhet oorganiserat. 133 år senare, trots en mängd sociala reformer, är vi fortfarande relevanta.

En förutsättning för att söka ekonomiskt bidrag från oss på FVO är att först ha sökt och fått beslut på samhällets bidrag. Försäkringskassan har en del i detta. Deras uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

 

 

På vårt kontor och i styrelsen

Verksamhetschef Linn Eriksson leder arbetet, på kontoret arbetar också tre utredare och en marknadsansvarig.
FVO är en ideell förening. Birgitta Fernström Gunneflo är styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen är Magnus Bodin, Thomas Bruneheim, Susanne Forsman, Agneta Lilja och Per Lundqvist.
Föreningens ekonomi bygger huvudsakligen på gåvor och testamentsförordnanden som aktivt förvaltats genom åren

Bra att veta

  • Årsmötet hålls i juni varje år och mötet genomförs i Stockholm.
  • För att bli medlem i föreningen ska du stödja föreningens ändamål och betala den årsavgift årsmötet fastställt.