Loading...

Vi ger stöd till människor i tillfällig ekonomisk knipa

Tillhör du en stiftelse som vill samverka? Kanske behöver du själv eller din organisation tillfälligt stöd?
Oavsett, välkommen att höra av dig.

En förening med fler ingångar

FVO samverkar med ett sextiotal bidragsgivande stiftelser. När vi bedömer ansökningar utgår vi från varje stiftelses syfte och den sökandes situation. Våra utredare bedömer hjälpbehovet och guidar sökande i det offentliga stödsystemet.
Vi ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och aktivitetsbidrag till organisationer som når behövande.

En oväntad ekonomisk knipa

Vi hjälper främst barnfamiljer, långtidssjukskrivna och ålderspensionärer. När FVO bildades bedrev fattigvården, olika stiftelser och privatpersoner välgörenhet oorganiserat. 133 år senare, trots en mängd sociala reformer, är vi fortfarande relevanta. Många hamnar i ekonomisk knipa efter oväntade förändringar i livet.

 

 

På vårt kontor och i styrelsen

Linn Eriksson, verksamhetschef, leder arbetet med tre utredare och en marknadsansvarig. FVO är en ideell förening. Birgitta Fernström Gunneflo är ordförande och övriga ledamöter i styrelsen är Magnus Bodin, Thomas Bruneheim, Susanne Forsman, Agneta Lilja och Per Lundqvist.

Bra att veta

  • Föreningens ekonomi bygger huvudsakligen på gåvor och testamentsförordnanden som aktivt förvaltats genom åren
  • Årsmötet hålls i juni varje år och mötet genomförs i Stockholm.
  • För att bli medlem i föreningen ska du stödja föreningens ändamål och betala den årsavgift årsmötet fastställt.