Loading...

Söker ni aktivitetsbidrag?

Söker din förening eller organisation medel bidrag till aktiviteter
som riktas till barn, unga eller vuxna som är ekonomiskt behövande?
Kontakta oss gärna, vi kan ha möjlighet att ge stöd om ni
delar våra värderingar.

Ansökan

Bidrag kan sökas till aktiviteter eller projekt som faller inom ramen av FVO:s ändamål, att bedriva hjälpverksamhet för ekonomiskt behövande; äldre, sjuka och handikappade samt till vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. 

Det kan vara lägerverksamhet eller andra upplevelser där den enskilde får direkt nytta av bidraget. FVO beviljar däremot inte verksamhetsbidrag till fasta kostnader.

Ansökan är öppen året runt och beslutsmöten genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Sista dag för att ansökan ska behandlas på våren är 1 april och hösten 1 oktober.  

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd i Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått i minst ett år. FVO prioriterar de ansökningar som innebär att aktiviteten kan genomföras till fullo.

Observera att ansökan behöver vara fullständig för att vi ska behandla den och att redovisning ska genomföras senast sex månader efter genomförd aktivitet. 

Ansökan