Loading...

Vill din organisation samverka med oss på FVO?

Nu vill vi arbeta på ett nytt och mer långsiktigt sätt. Istället för att lämna bidrag vill vi samverka med några organisationer.

 

Vi vill arbeta på ett nytt sätt och nå fler

Under 2022 har FVO lämnat aktivitetsbidrag till ett flertal organisationer. Genom alla ansökningar har vi sett hur mycket gott som genomförs i hela landet. Nu vill vi arbeta på ett nytt och mer långsiktigt sätt.  I stället för att lämna ett bidrag vill vi samverka med några organisationer. Syftet är att ännu fler ska få direkt nytta genom att vi samverkar.

Vad vi menar med samverkan

En samverkan startar med att ni beskriver er organisation med behov och önskningar. Vi på FVO berättar på motsvarande vis om vår verksamhet. Med det som grund kommer vi överens om på vilket sätt en samverkan mellan våra organisationer kan vara till bäst nytta för era medlemmar.

Exempel på hur vi kan samverka är att

  • vi kan hjälpa era medlemmar att söka ekonomiskt stöd via vår ordinarie verksamhet, se foreningenfvo.se/privatperson
  • vi kan stötta med ekonomiskt bidrag till aktiviteter och projekt
  • vi kan, vid behov, hjälpa till med projektledning eller liknande stöd

Om vi samverkar gör vi en gemensam utvärdering efter ett år för en möjlig förlängning.

 

Viktiga kriterium för samverkan

  • Aktiviteterna eller projekten ska falla inom ramen av FVO:s ändamål, att bedriva hjälpverksamhet för ekonomiskt behövande.
  • Organisationen ska ha sin verksamhet förlagd i Sverige, inneha organisationsnummer och att verksamheten har pågått i minst ett år.

Kontakta oss gärna

Om du tror att det här kan vara något för din organisation så kontakta oss gärna med några rader. Skriv till verksamhetschef Linn Eriksson, linn.eriksson@foreningenfvo.se