Loading...

Söker ni aktivitetsbidrag?

Söker din förening eller organisation bidrag till aktiviteter
som riktas till barn, unga eller vuxna som är ekonomiskt behövande?
Kontakta oss gärna, vi kan ha möjlighet att ge stöd om ni
delar våra värderingar.

Ansökan

Upplevelser där den enskilde får direkt nytta 

Bidrag kan sökas till aktiviteter eller projekt som faller inom ramen av FVO:s ändamål, att bedriva hjälpverksamhet för ekonomiskt behövande; äldre, sjuka och handikappade samt till vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Exempel kan vara lägerverksamhet eller andra upplevelser där den enskilde får direkt nytta av bidraget. FVO beviljar inte ekonomiskt stöd för fasta kostnader

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd i Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått i minst ett år. FVO prioriterar de ansökningar som innebär att aktiviteten kan genomföras till fullo.

Ansökan är öppen året runt

Ansökan är öppen året runt och beslutsmöten genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Sista dag för att ansökan ska behandlas på våren är 1 april och hösten 1 oktober. 

Observera att ansökan behöver vara fullständig för att vi ska behandla den och att redovisning ska genomföras senast sex månader efter genomförd aktivitet.

Ansökan

 

Många organisationer gör mycket gott

Genom alla de ansökningar vi får in om aktivitetsstöd förstår vi hur mycket gott som görs i många organisationer. Vi bidrar gärna så mycket vi kan så länge aktiviteten faller inom FVO:s ändamål.

Här är ett axplock av aktiviteter som fått stöd:

  • Tillgång till friskvård för unga som av olika anledningar har hamnat i samhällets glapp och öka deras delaktighet i samhället.
  • Rätt till att idrotta och delta i en förening oavsett familjens ekonomiska situation.
  • Studie- och/eller rekreationsresa för personer som varken har ekonomiska eller praktiska resurser utan stöd.
  • Terapi i grupp för människor som ofta är mycket ensamma
  • Läger är för ungdomar med funktionsnedsättning

Ett exempel

IFSAP Halmstad sökte medel för att ge deltagare ökade möjligheter att själva kunna påverka sitt välbefinnande. De skriver:

”Här kommer en hälsning från IFSAP Halmstad som erhållit bidrag från FVO till Hästunderstödd terapi/aktivitet. Vi har planerat 10 tillfällen under 2022 då vi hyr en minibuss för att underlätta så att alla som vill kan följa med oberoende av ekonomi eller tillgång till egen bil då hästgården ligger ca 3 mil utanför tätortens centrum.

De planerade tillfällena omfattar omkring tre timmar per gång och innehåller en inledande gemensam samling för att planera den samlade aktiviteten, en promenad på ca 3 km tillsammans med hästarna och efter aktiviteten en gemensam lunch med exempelvis grillad korv eller en god hemlagad soppa med nybakat bröd. Under det efterföljande kaffet med dopp har vi en dialog kring individuella behov och känslor med hjälp av samtalskort. …”