Loading...

Samverkande stiftelser

FVO samverkar idag med ett 60-tal stiftelser. De stiftelserna har alla det gemensamt att en del av av ändamålet gäller behövande.

Stiftelser med ändamål för behövande

FVO samverkar idag med ett 60-tal stiftelser. De stiftelserna har alla det gemensamt att en del av av ändamålet gäller behövande. Utöver det har stiftelserna olika ändamål. Det kan handla om att den som söker stöd måste bo inom ett särskilt geografiskt område, ha eller ha haft ett visst yrke eller tillhöra en särskild grupp som kvinnor, barn eller äldre.

Poängen med att söka hos FVO är att du söker på ett och samma ställe. Du kan exempelvis ha behov av tandvård, pengar till barnens aktiviteter, rekreation eller ekonomisk förstärkning. Om du uppfyller våra kriterier för stöd gör vi en bedömning av vilken stiftelses medel som är lämpligast för dig.

Bidrag till privatpersoner och aktiviteter

Vad är egentligen en stiftelse?

Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år i Sverige. De äldsta stiftelserna bildades ofta för att tillgodose olika sociala ändamål.

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas oftast genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om pengarna.

Stiftelsernas verksamhet regleras i Stiftelselagen och ansvarig myndighet är Länsstyrelsen. Vill du fördjupa dig i ämnet är det till Länsstyrelsen du ska vända dig.

Ett ibland ålderdomligt språk

Många stiftelser bildades för länge sedan och språket har förändrats i takt med att samhället utvecklats. Det ändamål som formulerades då stiftelsen bildades måste ändå följas om stiftelsen inte fått tillstånd att tolka det på ett modernare sätt. Ett ändamål kan exempelvis vara att stöd ska gå till välutbildade. Men vad motsvarar en välutbildad person i början av 1900-talet idag?

Anders Svensson ger ett bra exempel i Dagens Nyheters språkkrönika den 13 februari: Det billiga har inte alltid varit billigt. Han beskriver hur Svea hovrätt fick tolka ett fall från en bostadsstiftelse om hur stadgar från 1860 skulle tolkas. Stadgarna sade att bostäderna skulle hyras ut enligt billiga villkor till mindre bemedlade personer. 

”När vi i dag talar om billiga priser rör det sig i regel om låga priser. Så var det inte när stiftelsens stadgar skrevs. Det som då var billigt var oftast rimligt – men inte nödvändigtvis mindre dyrt än likvärdiga bostäder” skriver Anders Svensson. Sedan stadgarna formulerades har billig ändrat innebörd. Nu används ordet främst i bemärkelsen som har lågt pris.

Hur FVO läser Stiftelsernas ändamål

Vi på FVO får direktiv avseende hur ändamålet ska tolkas från respektive stiftelse. Vi ser alltid till den sökandes behov och om det finns kvar medel från någon stiftelse som tar upp behovet i sitt ändamål.

Bidrag till privatpersoner och aktiviteter