Loading...

Samverkande stiftelser

Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år i Sverige. De äldsta bildades ofta för att tillgodose olika sociala ändamål.

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas oftast genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om pengarna.

Allt regleras i Stiftelselagen och ansvarig myndighet är Länsstyrelsen.

Vi på FVO ser till vilka av våra sökande som kan stämma med Stiftelsens uppdrag. Idag samverkar vi med ett 60-tal stiftelser som vi inom kort kommer att presentera här.