Loading...

Samhällets stöd och tips om andra organisationer

Försäkringskassan

Den svenska socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden. I socialförsäkringen ingår därför försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning och till de äldre.

Försäkringskassan administrerar socialförsäkringen och ser till att medborgarna får de ersättningar och bidrag de har rätt till.

Underhållsstöd är pengar att ansöka om från Försäkringskassan när du inte lever tillsammans med barnets andra förälder och hen inte betalar underhållsbidrag.

Läs mer på forsakringskassan.se


Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om människors behov. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

  • Om du har problem att försörja dig själv och din familj kan du söka om ekonomiskt bistånd. Det består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp. Det kan vara ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.  
  • Meningen med försörjningsstödet är att det ska stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv och Socialtjänstlagen betonar ditt eget ansvar för din situation. Det betyder exempelvis att du ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen om du är arbetslös och aktivt söka arbete. Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN. Du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd och sjukersättning. 
  • Hos socialtjänsten kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning. 

Om du vill komma i kontakt med Socialtjänsten så hittar du kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.


Stöd hos fler

Att hitta hos myndigheter och organisationer kan upplevas som en djungel. Vi guidar dig gärna. Här finns länkar till några av dem som kanske kan besvara dina frågor:

Hushållsekonomi och skulder

Har du skulder som du inte kan betala? Låt oss först slå fast att det kan drabba vem som helst. De flesta av oss har lån men bland händer det något i livet som gör att skulderna blir svåra att betala, det kan vara en sjukskrivning, en skilsmässa eller att du blivit arbetslös.

Vet du om att det finns hjälp att få i kommunen där du bor?
Varje kommun ska erbjuda budget- och skuldrådgivning. Tycker du att det är svårt att prata om din privatekonomi så släpp den tanken.

Ta din rätt att få stöd och kunna komma vidare. Att få prata med någon kan innebära stor lättnad.

För att få överblick på din ekonomi är det bra att göra en hushållsbudget. Konsumentverket har tagit fram verktyget Budgetkalkylen som kanske kan hjälpa dig.

Första steget mot att reda ut din ekonomiska situation kan tas genom att kontakta en budget- och skuldrådgivare inom din kommun. De hjälper dig, kostnadsfritt, att ge din ekonomi bättre förutsättningar. För mer information kring dina möjligheter, se hemsidan Hallå konsument

Tandvård

FVO samarbetar med ett par stiftelser som främst beviljar medel till nödvändig tandvård. Dessa stiftelser beslutar om tilldelning av medel ett par gånger per år. Det betyder att det kan ta upp till sex månader, från det att ansökan är inkommen, till respektive stiftelse har beslutat om tilldelning.  

För att ansöka om mer omfattande tandvård behöver du, utöver ordinarie bilagor, även bilägga en kopia på ett kostnadsförslag över tandvården. Kostnadsförslaget fås av tandläkaren. Tänk på att Sverige har fri prissättning av tandvård, enligt tandvårdslagen. Det innebär att kostnaden för tandvård kan skilja mellan olika vårdgivare. Vårdgivaren har alltid skyldighet att ange både referenspris (priser angivna av tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och patientpris på kostnadsförslaget, så var noga med att jämföra prissättningen hos din tandläkare med dessa referenspriser. 

  • För mer information och möjlighet att jämföra olika vårdgivare i förhållande till referenspriser besök Tandpriskollen 
  • FVO kan inte erbjuda någon akut hjälp vid tandvårdsbehov. För mer information och tips om tandvård och vilka möjligheter som finns vid akuta behov, läs här

Rättegångskostnader

Det är alltid domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Här finns en guide som ger en viss insyn i hur reglerna ser ut:
Sveriges Domstolar

Körkort

Den som är arbetslös och uppfyller vissa villkor eller som är ung med gymnasieexamen kan få låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Många arbetsgivare kräver i dag att den som söker jobb ska ha körkort, så med körkort kan det vara lättare att få ett jobb.

Informerar om lån för körkort – CSN