Loading...

Till dig som söker stöd

Behöver du stöd i en tillfällig ekonomisk utsatt situation? Har du sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till som bostadstillägg, bostadsbidrag och underhållsstöd? Har du ett boende men inte äger din bostad? Om du svarar ja på alla tre frågorna kan du få råd och kanske även ekonomisk stöttning från oss på FVO.

Ansökan

Vi ger råd och stöd

Varmt välkommen att kontakta oss.  Vårt stöd kan vara att du får guidning i vilka rättigheter du har från samhället. Det kan också innebära att du får ett tillfälligt ekonomiskt stöd. På kontaktsidan ser du våra telefontider, ofta är det bättre att prata med någon än att mejla.

Vanliga behov hos de som söker ekonomiskt stöd är köp av glasögon, barnens behov, rekreation eller nödvändig tandvård. Det kan också vara en önskan om en allmän ekonomisk förstärkning. 

Du kan ansöka om bidrag om du

 • Är ekonomiskt behövande, se våra riktlinjer
 • Har stadigvarande boende
 • Har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd

Varför vi behöver så många uppgifter från dig

Anledningen till de uppgifter vi begär är dels att de kriterier som Skatteverket satt upp ska uppfyllas, och dels att de olika stiftelserna har olika ändamål. Det kan innebära att den som söker måste bo inom ett särskilt geografiskt område eller att medlen bara riktar sig till kvinnor, barn eller äldre. Några stiftelser beviljar bidrag till vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att du uppger alla yrken du haft genom hela livet. Andra stiftelser vänder sig till personer beroende på utbildning – missa inte att fylla i det som gäller dig.
Gemensamt för stiftelserna är att alla medel som fördelas via FVO är till behövande. 

Öka dina chanser till stöd

Hur vi jobbar och svar på ansökan

Vi hanterar ansökningar löpande under året och fördelar medel från flera olika stiftelser.
Varje ansökan hanteras av en utredare. Om du uppfyller det som krävs och ansökan är fullständig så väljer utredaren den stiftelse som passar bäst för dina behov.

Tiden från det att din ansökan kommer in tills du får beslut kan vara mellan en och sex månader. Om du blivit beviljad så sätts medlen in på det konto du har angivit. Har du blivit beviljad medel till en mer omfattande tandvård skickas brev till dig.

Två gånger i veckan har vi telefontid och vi svarar på mejl. Vi guidar dig gärna när du ska fylla i din ansökan. Observera att vi inte kan lämna några besked om handläggningen av en inskickad ansökan.

Om du får avslag

Vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är ofullständig, att någon av bilagorna som vi efterfrågar saknas eller att blanketten inte är helt ifylld. En annan vanlig anledning är att dina inkomster är högre än de gränsvärden som Skatteverket satt för att definieras som ekonomiskt behövande.   

Om du har försörjningsstöd kan vi oftast inte ge ekonomiskt bidrag. Vi ger inte heller bidrag till skulder eller tandvård som inte är nödvändig. Under sidan Samhällets stöd kan du se var du kan vända dig i de fallen.

Välj gärna den digitala ansökan

Välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas. Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag.

När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

Digital ansökan

Observera att du inte kan komplettera efteråt, avvakta därför med att skicka din ansökan till du har allt klart. Vi guidar dig gärna!

 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 16 april avser det inkomståret 2021.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.
 • För ansökan på papper, välj dokumentet under rubriken ”Ansökan på papper”. 

Gå till ansökan

 

Ansökan på papper

Observera att du inte kan komplettera efteråt, avvakta därför med att skicka din ansökan till du har allt klart. Vi guidar dig gärna!

 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 16 april avser det inkomståret 2021.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.
 • När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

Här kan du hämta ansökan som ifyllbar worddokument
Här kan du hämta ansökan som pdf