Loading...

Till dig som söker stöd

Behöver du stöd i en tillfällig ekonomisk utsatt situation? Har du sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till som bostadstillägg, bostadsbidrag och underhållsstöd? Har du ett boende men inte äger din bostad? Om du svarar ja på alla tre frågorna kan du få råd och kanske även ekonomisk stöttning från oss på FVO.

Ansök här digitalt

 

Alla kan få stöd i vår rådgivande verksamhet

Vi stöttar dig om du hamnat i en tillfälligt ekonomiskt svår situation. Ring oss gärna:

 • Vi guidar dig till de olika hjälpalternativen som samhället kan erbjuda.
 • Vi kan hjälpa dig med hur ansökan ska fyllas i och vilka bilagor som behövs.

Här hittar du hur du kan kontakta oss.

Är du osäker på om du har rätt att söka ett ekonomiskt bidrag?

Du kan ansöka om bidrag om du

 • Är ekonomiskt behövande
 • Har stadigvarande boende
 • Har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd
Vad betyder ekonomiskt behövande?

Som ensamstående person kan du ha en årsinkomst upp till 193 200 kr. Är ni fler personer under samma tak, vuxna som barn, läggs 48 300 kronor på per person.

Exempel:

 • En ensamstående person med ett barn kan ha en årsinkomst upp till 241 500 (193 200 kr + 48 300 kr)
 • En person som är gift eller sammanboende kan ha en årsinkomst upp till 241 500 kr (193 200 kr + 48 300 kr )
 • En familj med fyra personer, dvs en person med make och två barn, kan ha en årsinkomst upp till 338 100 (193 200 kr + 3 x 48 300 kr )
Om förvärvsinkomsten överstiger  gränsvärdena

I de fallen gör vi en fullständig bedömning av ekonomin för att bilda oss uppfattningen av behovet och om vi kan stötta. Det kan exempelvis vara att en oväntad sjukskrivning påverkat hela ekonomin och föranlett att ett behov har uppstått.

Utöver inkomst, tittar vi på hushållsgemenskap. Det betyder att vi tar hänsyn till alla som bor i hushållet.

Fråga gärna!

kontaktsidan ser du våra telefontider, ofta är det bättre att prata med någon än att mejla.

Hur vi jobbar och svar på ansökan

Vi hanterar ansökningar löpande under året och fördelar medel från flera olika stiftelser.
Varje ansökan hanteras av en utredare. Om du uppfyller det som krävs och ansökan är fullständig så väljer utredaren den stiftelse som passar bäst för dina behov.

Tiden från det att din ansökan kommer in tills du får beslut kan vara mellan en och sex månader. Om du blivit beviljad så sätts medlen in på det konto du har angivit. Har du blivit beviljad medel till en mer omfattande tandvård skickas brev till dig.

Två gånger i veckan har vi telefontid och vi svarar på mejl. Vi guidar dig gärna när du ska fylla i din ansökan. Observera att vi inte kan lämna några besked om handläggningen av en inskickad ansökan.

Av säkerhetsskäl kan vi aldrig svara på frågor, varken på telefon eller mejl, om en ansökan kommit in och inte heller om den beviljats eller fått avslag. Med säkerhetsskäl menar vi att vi inte med säkerhet vet att det är personen som skickat in ansökan som frågar. Vi hanterar dessutom många ansökningar med skyddade personuppgifter och kan därför aldrig svara på frågor om en ansökan.

Varför vi behöver så många uppgifter 

Anledningen till de uppgifter vi begär är dels att de kriterier som Skatteverket satt upp ska uppfyllas, och dels att de olika stiftelserna har olika ändamål. Det kan innebära att den som söker måste bo inom ett särskilt geografiskt område eller att medlen bara riktar sig till kvinnor, barn eller äldre. Några stiftelser beviljar bidrag till vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att du uppger alla yrken du haft genom hela livet. Andra stiftelser vänder sig till personer beroende på utbildning – missa inte att fylla i det som gäller dig.
Gemensamt för stiftelserna är att alla medel som fördelas via FVO är till behövande.

Om du får avslag

Vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är ofullständig, att någon av bilagorna som vi efterfrågar saknas eller att blanketten inte är helt ifylld. En annan vanlig anledning är att dina inkomster är högre än de gränsvärden som Skatteverket satt för att definieras som ekonomiskt behövande.

Om du har försörjningsstöd kan vi oftast inte ge ekonomiskt bidrag. Vi ger inte heller bidrag till skulder eller tandvård som inte är nödvändig. Under sidan Samhällets stöd kan du se var du kan vända dig i de fallen.

Öka dina chanser – missa inga uppgifter i ansökan

Tyvärr händer det att vi måste avslå en ansökan för att den inte är helt ifylld eller saknar rätt bilagor.

 • Avvakta med att ansöka tills du har  alla bilagor och de uppgifter du behöver. Förbered dig gärna genom att gå in och titta på ansökan
 • Fyll i alla rutor. Bildas det en röd kant runt en ruta saknas något eller så är den felaktigt ifylld
 • Uppge alla inkomster även mindre och tillfälliga
 • Uppge alla utgifter, även eventuella skulder
 • På den här länken får du hjälp med vilka bilagor du ska skicka in

Välj gärna den digitala ansökan

Välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas. Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag.

När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

Digital ansökan

Observera att du inte kan komplettera efteråt, avvakta därför med att skicka din ansökan till du har allt klart. Vi guidar dig gärna!

 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 16 april avser det inkomståret 2021.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.
 • För ansökan på papper, välj dokumentet under rubriken ”Ansökan på papper”.

Ansök här digitalt

 

 

Ansökan på papper

Observera att du inte kan komplettera efteråt, avvakta därför med att skicka din ansökan till du har allt klart. Vi guidar dig gärna!

 • Säkerställ att du skickar rätt deklaration, från den 16 april avser det inkomståret 2021.
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan.
 • Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.
 • När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

Här kan du hämta ansökan som ifyllbar worddokument
Här kan du hämta ansökan som pdf