Loading...

Till dig som söker stöd

Vi stöttar personer som har det tufft ekonomiskt. Stiftelsemedel är ingen rättighet men kan vara en möjlighet. Vi guidar också i vilket stöd som finns i samhället i stort.

Under året hanterar vi ansökningar löpande och fördelar medel från flera olika stiftelser. Vi väljer den stiftelses medel som passar bäst för behovet hos den som söker.

Ansök här digitalt

 

Välkommen att ansöka igen från den 15 augusti

Under sommaren kommer vi att genomföra en teknisk översyn av ansökningssytemet. Vi stänger därför för nya ansökningar från den 31 maj. Det gäller även fysiska ansökningar eftersom de registreras i samma system.

Digital ansökan

Välj den digitala ansökan för din egen skull. En digital ansökning ger oss möjlighet att återkoppla till dig om något saknas. Du får också ett besked när din ansökan beviljats alternativt fått avslag. Vi guidar dig gärna!

 • Avvakta med att fylla i ansökan tills du har alla bilagor och de uppgifter du behöver. Förbered dig gärna genom att gå in och titta på ansökan
 • Gå in på den här länken för att se vilka bilagor som gäller.
 • Fyll i alla rutor. Bildas det en röd kant runt en ruta saknas något eller så är den felaktigt ifylld

 • Ett tips är att först titta igenom hela filmen och sedan se den igen steg för steg.
 • Blir du störd av musiken så stäng av ljudet, filmen innehåller inget tal.

Ansök här digitalt

Ansökan på papper

När det gäller ansökningar på papper har vi inte möjlighet att återkomma till dig om ansökan inte skulle vara komplett. Vi kan inte heller meddela dig om ansökan att fått avslag eller beviljats.

 • Observera att du inte kan komplettera din ansökan i efterhand. Avvakta med att ansöka tills du har  alla bilagor och de uppgifter du behöver
 • Gå in på den här länken för att se vilka bilagor som gäller.
 • Ansökan på papper ska alltid postas, du kan inte lämna in den.
 • Har du rätt postadress? Den rätta står nederst på varje sida  på blanketten.


Här kan du hämta ansökan som ifyllbar worddokument

Här kan du hämta ansökan som pdf

Frågor och svar

Vem kan söka ett ekonomiskt bidrag?
 • Du har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd.
 • Du har ett stadigvarande boende.
 • Du är ekonomiskt behövande. Med det menas:

Som ensamstående person hade du en årsinkomst 2023 på högst 210 000 kr. Var ni fler personer under samma tak, vuxna som barn, kan du lägga till 52 500 kronor på per person. Det betyder för 2023 års deklaration:

 • En ensamstående person med ett barn kan ha en årsinkomst upp till 262 500 (210 000 kr + 52 500 kr)
 • En person som är gift eller sammanboende kan ha en årsinkomst upp till 262 500 (210 000 kr + 52 500 kr)
 • En familj med fyra personer, dvs en person med make och två barn, kan ha en årsinkomst upp till 367 500 (210 000 kr + 3 x 52 500 kr )

Om din förvärvsinkomst överstiger  gränsvärdena gör vi en fullständig bedömning av ekonomin för att bilda oss uppfattningen av behovet och om vi kan stötta. Det kan exempelvis vara att en oväntad sjukskrivning påverkat hela ekonomin och föranlett att ett behov har uppstått.
Utöver inkomst, tittar vi på hushållsgemenskap – vi tar hänsyn till alla som bor i hushållet.

Om du har försörjningsstöd måste du stämma av med din handläggare på Socialtjänsten först. Ni använder då FVO:s underlag som du sedan skickar med din ansökan – här hittar du underlaget.

Observera: Enbart den omständigheten att en person uppfyller ovanstående krav garanterar inte bidrag från FVO. Som ovan sagts görs en individuell bedömning och val måste alltid göras eftersom FVO:s resurser är begränsade.

Vad kan man söka till?

Du kan söka till sådana ändamål som stat och kommun inte kan hjälpa till med. Här kommer exempel på vad du kan söka till:

 • Tandvård
 • Glasögon
 • Rekreation
 • Hushållsutrustning
 • Fritidsaktiviteter
 • Tillfällig ekonomisk förstärkning
 • Övriga behov

Om du har försörjningsstöd måste du stämma av med din handläggare på Socialtjänsten först. Du hittar underlaget här.

Bra att veta
 • Av säkerhetsskäl kan vi aldrig svara på frågor, varken på telefon eller mejl, om en ansökan kommit in och inte heller om den beviljats eller fått avslag. Med säkerhetsskäl menar vi att vi inte med säkerhet vet att det är personen som skickat in ansökan som frågar. Vi hanterar dessutom många ansökningar med skyddade personuppgifter och kan därför aldrig svara på frågor om en ansökan.
Varför vi behöver så många uppgifter 

Anledningen till de uppgifter vi begär är dels att de kriterier som Skatteverket satt upp ska uppfyllas, och dels att de olika stiftelserna har olika ändamål. Det kan innebära att den som söker måste bo inom ett särskilt geografiskt område eller att medlen bara riktar sig till kvinnor, barn eller äldre. Några stiftelser beviljar bidrag till vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att du uppger alla yrken du haft genom hela livet. Andra stiftelser vänder sig till personer beroende på utbildning – missa inte att fylla i det som gäller dig.
Gemensamt för stiftelserna är att alla medel som fördelas via FVO är till behövande.

Om du har försörjningsstöd ska du bifoga FVO:s intyg. Både du och din handläggare ska skriva på. Du hittar det på sidan om bilagor.

Hur ofta kan jag söka?

Det ska gå minst 13 månader mellan ansökningstillfällena om du blivit beviljad bidrag. Det gäller från månaden då bidraget utbetalades.

Om du får avslag

Vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är ofullständig, att någon av bilagorna som vi efterfrågar saknas eller att blanketten inte är helt ifylld. En annan vanlig anledning är att dina inkomster är högre än de gränsvärden som Skatteverket satt för att definieras som ekonomiskt behövande.

Vi ger inte bidrag till skulder eller tandvård som inte är nödvändig. Under sidan Gemensamt stöd kan du se var du kan vända dig i de fallen.